Servicios - 78850-2017

02/03/2017    S43

Hungría-Budapest: Servicios de desarrollo de software

2017/S 043-078850

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Número de identificación fiscal: AK17746
Dirección postal: Kapás utca 6–12.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1027
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Paár László
Correo electrónico: kozbeszerzes@nemzetimobilfizetes.hu
Teléfono: +36 18008070
Fax: +36 18008079
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nemzetimobilfizetes.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nemzetimobilfizetes.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5)Principal actividad
Otra actividad: informatika

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.

II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 490 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72254000 Ensayo de software
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU101 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

# NEJP központi rendszermodulok;

# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

# a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.);

# közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban;

# ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása;

# a 2 pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása.

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme.

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése.

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés;

— a szükséges beszerzések lebonyolítása;

— programrendszer fejlesztése;

— interfészek kialakítása;

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt);

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése;

— a rendszer használatának oktatása;

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása;

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése;

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben;

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása;

— a rendszer telepítése és beüzemelése;

— a teljeskörű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is;

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben;

— az integrált működés biztosítása;

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában;

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe;

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása:

— próbaüzem sikeres lezárása.

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés;

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése;

— a pilot eszközök módosítása/gyártása;

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése;

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése;

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése;

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Műszaki ajánlat minősége / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: KözOP-5.5.0-09-11- „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP).
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2015/S 152-280601
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/02/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Antenna Hungária Zrt.
Dirección postal: Petzvál József u. 31-33.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1119
País: Hungría
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Dirección postal: Hungária köz 5.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1143
País: Hungría
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 54-60.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1087
País: Hungría
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 512 871 354.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 3 490 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők:

1. AH-NEJP Konzorcium.

Antenna Hungária Zrt. (konzorcium vezetője).

1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

I-Cell Mobilsoft Zrt.

1143 Budapest, Hungária köz 5.

Középvállalkozás.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. Ajánlattevő:

Delta Systems Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.

Középvállalkozás.

3. Ajánlattevő:

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

Nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A szerződés teljesítéséhez valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/03/2017