Suministros - 13313-2018

12/01/2018    S8    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Uppsala: Vattenreningskemikalier

2018/S 008-013313

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Sverige
Kontaktperson: Tomas Friman
E-post: Thomas.Friman@uppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.1)Namn och adresser
Fyrishov Aktiebolag
556380-4524
Fyrishov Aktiebolag Idrottsgatan 2
Uppsala
753 33
Sverige
Kontaktperson: Anonymous Fyrishov
E-post: anonymous_Fyrishov@uppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fyrishov.se/

I.1)Namn och adresser
Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Marianne Tyvander
E-post: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.uppsalavatten.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kemikalier för vattenvård

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24962000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Natronlut, Natriumhypoklorit, Saltsyra, Svavelsyra, Natriumsulfit.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kemikalier för vattenvård

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24962000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Natronlut, Natriumhypoklorit, Saltsyra, Svavelsyra, Natriumsulfit.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 208-429997
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Kemikalier för vattenvård

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Kemira Oyj
0109823-0
Box 330
Helsinki
001 01
Finland
E-post: jarl.soderholm@kemira.com
Nuts-kod: SE121
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Kemikalier för vattenvård

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Swed Handling AB
556370-9376
Hanholmsägen 34
Norrköping
602 38
Sverige
E-post: tobias.bonnemark@swedhandling.com
Nuts-kod: SE121
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Kemikalier för vattenvård

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Univar B.V.
24134696
Postbus 21407
Rotterdam
3001AK
Nederländerna
E-post: mats.sjogren@univar.com
Nuts-kod: SE121
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
75321
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2018