Servicios - 13780-2018

12/01/2018    S8    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2018/S 008-013780

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tursonkatu 4
Tampere
33540
Suomi
Yhteyshenkilö: Minna Päiväniemi
Puhelin: +358 408016349
Sähköpostiosoite: minna.paivaniemi@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI19

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=148033&tpk=41e8afe6-0a8c-4f35-8779-b2ac767767d6
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Logistiikkakeskuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde ja volyymi:

Hankinnan kohteena on logistiikkakeskuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinnan kohde ja volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

Järjestelmä hankitaan tilaajan osoittamaan palvelinympäristöön.

Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 5.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde ja volyymi:

Hankinnan kohteena on logistiikkakeskuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta sisältää:

- varastonhallintajärjestelmän,

- ylläpitäjien työkalut käyttäjätietojen ja sisällön hallintaan sekä raportointiin,

- liittymiä integroitaviin varastoautomaatteihin,

- liittymiä tilaajan taustajärjestelmiin,

- järjestelmän ylläpitopalvelun,

- optiona lisäpalveluita.

Hankinnan kohde ja volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

Järjestelmä hankitaan tilaajan osoittamaan palvelinympäristöön.

Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 5.

Sopimusaika:

Sopimus on voimassa määräajan sopimuksen allekirjoituksesta lähtien siten, että se on voimassa vielä kaksi (2) vuotta tuotannon koekäytön alkamispäivämäärästä, joka on viimeistään 1.11.2018. Määräaikaiskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ylläpidon ja kehityksen osalta. Sopimusta ei ole jaettu osiin, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 70
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 26/02/2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Määräaikaiskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ylläpidon ja kehityksen osalta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot/Lisähankinta:

Pakolliset optiot:

Optio 1. Ohjelmistopalvelun mahdolliset muutos- ja kehitystyöt.

Optio 2. Koulutuspäivän hinta tilaajan osoittamissa tiloissa.

Optio 3. Keräys: Keräystavat (automaattien ryhmittely).

Optio 4. Lähetys: Lähetysyksiköiden merkintä.

Optio 5. Saldonhallinta: Saldon omistajuus.

Optio 6. Jäljitettävyys: Toimitettujen tuoteyksilöiden jäljitys.

Vapaaehtoiset optiot:

Optio 1. Käyttötuki 24/7.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Omistaja-asiakkaiden huoltovarmuuden takaamiseksi logistiikkakeskuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan pitää olla käytettävissä 1.11.2018 mennessä.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/02/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/03/2018
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/02/2018
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/01/2018