Obras - 172328-2021

06/04/2021    S66

Latvija-Rīga: Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi

2021/S 066-172328

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA “Rīgas ūdens”
Valsts reģistrācijas numurs: 40103023035
Pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1495
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Arnis Kalekaurs
E-pasts: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
Tālrunis: +371 67088428
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.rigasudens.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Daugavgrīvas ielā 101, Rīgā

Atsauces numurs: RŪ 2020/72
II.1.2)Galvenās CPV kods
45232423 Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Daugavgrīvas ielā 101, Rīgā.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 13 430 497.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45232423 Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Daugavgrīvas iela 101, Rīga.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Būvdarbus raksturojošie apjomi: Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība — apbūves laukums 650 m2, ēkas virszemes augstums 8,7 m, ēkas pazemes augstums 8,48 m, 3 gb. kanalizācijas sūkņu Q=675 - 1000 l/s uzstādīšana, 2 gb. kanalizācijas sūkņu Q= 235 - 680 l/s uzstādīšana, 161,5 m. Dzelzsbetona kolektora 2500 x 1800 mm izbūve, GRP pašteces kanalizācijas caurule DN1600 21 m, 2 gb. spiedkanalizācijas vadu izbūve OD1422 tērauda 274 m transformatora apakšstacijas izbūve. Daugavgrīvas 152 gāzes pievada pārbūve un esošā demontāža 40 m. Esošās kanalizācijas suņu stacijas demontāža.

II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 182-440149
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Daugavgrīvas ielā 101, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA “Velve”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003064412
Pasta adrese: Kuldīgas iela 51, Rīga
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1046
Valsts: Latvija
E-pasts: velve@velve.lv
Interneta adrese: http://www.velve.lv
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 13 500 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 13 430 497.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 49 %
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Ārējo inženiertīklu izbūve, tehnoloģiju sadaļa, ceļu un laukumu izbūve; Ūdens un kanaliz. tīklu izbūve; Automātikas vadības sistēmas izbūve; Gāzes pievada daļas pārbūve Rīgā, Daugavgrīvas ielā 152

V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/04/2021