Servicios - 172565-2020

10/04/2020    S72

Rumanía-Brașov: Servicios de estudios catastrales

2020/S 072-172565

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Número de identificación fiscal: 16054368
Dirección postal: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. I
Localidad: Brașov
Código NUTS: RO122 Braşov
Código postal: 500090
País: Rumania
Persona de contacto: SEAP
Correo electrónico: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Teléfono: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.DRDPBV.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Servicii de «Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea: lot 1 – secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: DRDPBV/BPDM61/IE-531/29.05.2019
II.1.2)Código CPV principal
71354300 Servicios de estudios catastrales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, lot 1 – sectiunea 1C Targu Mures-Ogra, lot nr. 1 Targu Mures-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legatura si lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605, lot 2 – sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chetani-Campia Turzii km 21+500-km 37+191”.

A. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile;

B. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera tardiva.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 8 204 817.53 RON
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot 1 – Secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legătura și lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71354300 Servicios de estudios catastrales
79110000 Servicios de asesoría y representación jurídicas
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mures

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea: lot 1 – sectiunea 1C Targu Mures-Ogra, lot nr. 1 Targu Mures-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legatura si lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Abordarea propusă privind repartizarea responsabilităților personalului în realizarea activităților și interacțiunea între membrii echipei, în corelare cu activitățile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul contractului / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activităților, realizarea graficului de îndeplinire a activităților și de mobilizare a resurselor, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse / Ponderación: 16
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în calitate de avocat definitiv în reprezentare în instanțele civile în cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Experiența de participare în comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin decizie, în cadrul a minimum trei comisii (raportată la o Unitate Administrativ Teritorială) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în întocmirea unor documentații cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Experiența în activități de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor proiecte/contracte în cadrul cărora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfârșit / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1 905 894,38 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din sectiunea II.1.4).

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot 2 – Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chețani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chețani-Câmpia Turzii km 21+500-km 37+191

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71354300 Servicios de estudios catastrales
79110000 Servicios de asesoría y representación jurídicas
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mures.

II.2.4)Descripción del contrato:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea: lot 2 – sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chetani-Campia Turzii km 21+500-km 37+191”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Abordarea propusă privind repartizarea responsabilităților personalului în realizarea activităților și interacțiunea între membrii echipei, în corelare cu activitățile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul contractului / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activităților, realizarea graficului de îndeplinire a activităților și de mobilizare a resurselor, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse / Ponderación: 16
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în calitate de avocat definitiv în reprezentare în instanțele civile în cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Experiența de participare în comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin decizie, în cadrul a minimum trei comisii (raportată la o Unitate Administrativ Teritorială) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în întocmirea unor documentații cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Experiența deținută în întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Experiența în activități de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor proiecte/contracte în cadrul cărora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfârșit / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 3 335 294,23 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din sectiunea II.1.4).

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 111-272353
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 65
Lote nº: 1
Denominación:

Lot 1 – Secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legătura și lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Societate Civilă de Avocați Teaha & Fuzeși
Número de identificación fiscal: 25754107
Dirección postal: Str. Andrei Mureșanu (Brașov) nr. 34
Localidad: Cluj-Napoca
Código NUTS: RO113 Cluj
Código postal: 430312
País: Rumania
Correo electrónico: mihaiteaha@yahoo.com
Teléfono: +40 744377768
Fax: +40 264402711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 811 788.75 RON
Valor total del contrato/lote: 3 735 535.25 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 66
Lote nº: 2
Denominación:

Lot 2 – Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chețani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chețani-Câmpia Turzii km 21+500-km 37+191

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Societate Civilă de Avocați Teaha & Fuzeși
Número de identificación fiscal: 25754107
Dirección postal: Str. Andrei Mureșanu (Brașov) nr. 34
Localidad: Cluj-Napoca
Código NUTS: RO113 Cluj
Código postal: 430312
País: Rumania
Correo electrónico: mihaiteaha@yahoo.com
Teléfono: +40 744377768
Fax: +40 264402711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 670 588.45 RON
Valor total del contrato/lote: 4 469 282.28 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: CNAIR S.A. – DRDP Brașov – Departamentul juridic
Dirección postal: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
Localidad: Brașov
Código postal: 500090
País: Rumania
Correo electrónico: juridic.bv@andnet.ro
Teléfono: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Dirección de internet: www.drdpbv.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/04/2020