TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213088-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Electricidad

2018/S 094-213088

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Országgyűlés Hivatala
EKRSZ_88253093
Kossuth Lajos Tér 1-3.
Budapest
1055
Hungría
Persona de contacto: Dr. Laczi Adél
Teléfono: +36 14416498
Correo electrónico: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +361 4416497
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.parlament.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.parlament.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Törvényhozó szerv hivatala
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Államhatalmi szervek tevékenysége

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Villamos energia beszerzése (702/2018)

Número de referencia: EKR000003782018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Villamos energia versenypiaci beszerzése az Országgyűlés Hivatala fogyasztási helyei teljes körére kiterjedően, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63. §-ának (1) bekezdése alapján a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződések összevont kezelése, a hálózathasználathoz szükséges szerződések megkötése, az ajánlattevő által képviselt mérlegkörhöz történő csatlakozás. A villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2011 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és az MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek szerint.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 281 272 500.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 1-3.

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

2011 Budakalász, Luppa-sziget 9000.

1182 Budapest, Nagyenyed u. 18.

II.2.4)Descripción del contrato:

A közbeszerzés mennyisége: évi 6,1 GWh + 25 % tartományban. Fogyasztási helyek száma: 9 db.

A mennyiség meghatározása az előző évek statisztikai átlag-felhasználási adatai alapján prognosztizált.

Az ajánlatkérő a szerződéstervezetben a várható mennyiséghez viszonyítva a túlvételezés tolerancia sávját +25 %-ban, míg az alulvételezés tolerancia sávját -25 %-ban határozza meg, amely értékek a közbeszerzés opcióval együttes teljes mennyiségeként meghatározott sávon belül maradnak.

Villamos energia versenypiaci beszerzése az Országgyűlés Hivatala fogyasztási helyei teljes körére kiterjedően, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 63. §-ának (1) bekezdése alapján a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződések összevont kezelése, a hálózathasználathoz szükséges szerződések megkötése, az ajánlattevő által képviselt mérlegkörhöz történő csatlakozás. A villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2011 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és az MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek szerint.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Az időjárás és a rendezvények kiszámíthatatlanságára tekintettel az ajánlatkérő a várható mennyiséghez képest opcionális mennyiségként + 25 %-ot határoz meg.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A szerződés időtartama: 2018. június hó 01. nap 00:00 órájától 2019. május 31. nap 24.00 órájáig.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Villamos energia beszerzése (702/2018.)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_14507881
Infopark Sétány 1.
Budapest
1117
Hungría
Teléfono: +36 309363989
Correo electrónico: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Fax: +36 14865698
Código NUTS: HU
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 281 272 500.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 281 272 500.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A nyertes ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószáma: 25343502-2-44.

Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó energiadíj egységár (HUF/kWh) csúcsidőszakban, idősoros fogyasztási helyekre 16,10 (HUF/kWh).

Nettó energiadíj egységár (HUF/kWh) völgyidőszakban, idősoros fogyasztási helyekre 16,10 (HUF/kWh).

Nettó energiadíj egységár (HUF/kWh) profilos fogyasztási helyekre 16,10 (HUF/kWh).

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2.

1. ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25343502-2-44.

2. ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Cím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Adószám: 12936773-2-44.

3. ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adószám: 12928130-2-44.

4. ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.

Cím: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

Adószám: 22742933-2-44.

5. ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Adószám: 12898019-2-44.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018