TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213089-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Szombathely: Clips, suturas y ligaduras

2018/S 094-213089

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
AK15486
Markusovszky Lajos utca 5.
Szombathely
9700
Hungría
Persona de contacto: Varga Tímea
Teléfono: +36 14532889
Correo electrónico: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Código NUTS: HU222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.markusovszky.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.markusovszky.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: költségvetési intézmény
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

II.1.2)Código CPV principal
33141120
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Egyenes vágó és varrógép

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés hatálya alatt fenntartania.

I rész: Egyenes vágó és varrógép.

548 db

A konszignációs raktárkészlet minden nyertes termékcsoporton belül meghatározott varrógépre és tárra, a megadott mennyiség minimum 20 %-a. Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés ideje alatt fenntartania minden termékcsoport esetében.

További információ a mennyiségekről: a közbeszerzési dokumentumokban az I.3. pontban ismertetett helyen elérhető.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részen belül, a megadott teljes mennyiségre és tételekre lehet ajánlatot tenni.

Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Az egy méretű vágó-varrógépekben a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség 20 %-a.

Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejártát megelőző 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség megrendeléséről és átvételéről. A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne, Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pouch képzéshez egyenes vágó és varrógép

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés hatálya alatt fenntartania.

II. rész: Pouch képzéshez egyenes vágó és varrógép

Összesen 54 db.

A konszignációs raktárkészlet minden nyertes termékcsoporton belül meghatározott varrógépre és tárra, a megadott mennyiség minimum 20 %-a. Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés ideje alatt fenntartania minden termékcsoport esetében.

További információ a mennyiségekről: a közbeszerzési dokumentumokban az I.3. pontban ismertetett helyen elérhető.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részen belül, a megadott teljes mennyiségre és tételekre lehet ajánlatot tenni.

Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Az egy méretű vágó-varrógépekben a normál és vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont) / / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség 20 %-a.

Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejártát megelőző 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség megrendeléséről és átvételéről. A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne, Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mélyrektum, nyelőcső és gyomor műtétekhez sebészeti varrógépek

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés hatálya alatt fenntartania.

III.. részajánlat: Mélyrektum, nyelőcső és gyomor műtétekhez sebészeti varrógépek

Összesen 120 db.

A konszignációs raktárkészlet minden nyertes termékcsoporton belül meghatározott varrógépre és tárra, a megadott mennyiség minimum 20 %-a. Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés ideje alatt fenntartania minden termékcsoport esetében.

További információ a mennyiségekről: a közbeszerzési dokumentumokban az I.3. pontban ismertetett helyen elérhető.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részen belül, a megadott teljes mennyiségre és tételekre lehet ajánlatot tenni.

Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében az 5. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében az 6. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Rotáló vágási technológiával ellátott a precízebb vágás érdekében az 7. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve az 5. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve az 6. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Elsütés utáni automatikus biztonsági zár a gép belsejébe építve az 7. számú termék esetén (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására,8. számú termék esetén (igen=10 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására,9. számú termék esetén (igen=10 pont) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dohányzacskó horony a fejen, a varrni kívánt végek biztonságos tengelybe tartására,10. számú termék esetén (igen=10 pont) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 135
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Opciók ismertetése:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség 20 %-a.

Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejártát megelőző 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség megrendeléséről és átvételéről. A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne, Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laparoszkópos műtétekhez varrógépek

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés „Egyszer használatos sebészeti varrógépek és hozzá tartozó tárak beszerzése II”, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves időtartamra.

Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés hatálya alatt fenntartania.

IV. részajánlat: Laparoszkópos műtétekhez varrógépek

Összesen 216 db.

A konszignációs raktárkészlet minden nyertes termékcsoporton belül meghatározott varrógépre és tárra, a megadott mennyiség minimum 20 %-a. Az Ajánlattevőnek kihelyezett konszignációs raktárt kell a szerződés ideje alatt fenntartania minden termékcsoport esetében.

További információ a mennyiségekről: a közbeszerzési dokumentumokban az I.3. pontban ismertetett helyen elérhető.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részen belül, a megadott teljes mennyiségre és tételekre lehet ajánlatot tenni.

Ajánlattevőnek a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint kell leszállítania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Testen kívül artikulálható (igen=10 pont), (nem=0 pont) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mértéke: a megadott tételes mennyiség 20 %-a.

Ajánlatkérő, az adás-vételi szerződés lejártát megelőző 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség megrendeléséről és átvételéről. A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől értendő, azaz az adott közbeszerzési rész szerinti teljes összesített darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek darabszámától függetlenül. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész számú terméket eredményezne, Ajánlatkérő a következő egész számra felfelé kerekíti a mennyiséget. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-158999
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Kbt. 53. § (2) bekezdés szerint Ajánlatkérő az eljárást visszavonja.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018