TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213140-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Inmunoglobulinas

2018/S 094-213140

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wójciga
Teléfono: +48 583492238
Correo electrónico: kwojciga@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.gda.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych dla UCK

Número de referencia: 34/PN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33651520
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pozycje ustalone w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka pozycji.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia.

4. W zakresie wszystkich części w ramach pozycji oznaczonych w formularzu asortymentowo-cenowym symbolem (**) w załączniku nr 3 do SIWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat znajdował się w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 11 890 501.30 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anti RH0(D) immune globulin inj.

0,05mg/1,0ml ampułka

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anti RH0(D) immune globulin inj.

0,15mg/1,0ml ampułka

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Anti RH0(D) immune globulin inj.

0,3mg/2,0ml ampułko-strzykawka

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
33670000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Mepolizumab inj. 0,1g/fiol. (**).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
33670000
33650000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Eculizumab inj. 0,3g/30ml (**).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
33670000
33650000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Everolimus tabl.0,0025g*30 szt z zarejestrowanym wskazaniem do leczenia gwiaździaka podwyściółkowego olbrzymiokomórkowego (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (TCS) (**).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 7

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
33670000
33650000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Everolimus tabl.0,005g*30 szt z zarejestrowanym wskazaniem do leczenia gwiaździaka podwyściółkowego olbrzymiokomórkowego (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (TCS) (**).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pozycja 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651520
33670000
33650000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Everolimus tabl.0,01g*30 szt z zarejestrowanym wskazaniem do leczenia gwiaździaka podwyściółkowego olbrzymiokomórkowego (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (TCS) (**).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Produkty lecznicze w poz. 1-3, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od marca 2018, mają być kupowane przez szpital, a nie jak do tej pory przez regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Produkt leczniczy w poz. 4 - 8 jest nowym lekiem dodanym do istniejącego programu lekowego i został ogłoszony w Wykazie refundowanych leków opublikowanym w dniu 21.12.2017 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 043-093520
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pozycja 1

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pozycja 2

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pozycja 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 64 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 60 823.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pozycja 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GSK Services Sp. z o. o.
Poznań
Polonia
Código NUTS: PL21
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 641 116.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 641 116.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pozycja 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Komtur Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 513 125.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 10 513 125.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pozycja 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF Urtica Sp. zo. o.
Wrocław
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
Łódź
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 187 535.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 116 059.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Pozycja 7

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF Urtica SP. z o. o.
wrocław
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
Łódź
Polonia
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 352 579.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 232 119.90 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Pozycja 8

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF Urtica Sp. z o. o.
Wrocław
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGF S.A.
Łódź
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 471 309.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 327 257.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,

o których mowa w pkt. VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zmianami

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018