Suministros - 213157-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Medicamentos diversos

2018/S 094-213157

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
000695317
pl. „Sveta Nedelya” No. 5
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Shenay Eminova
Teléfono: +359 29301-350
Correo electrónico: seminova@mh.government.bg
Fax: +359 29301-451
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mh.government.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за 2018 г, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, включваща 32 обособени позиции.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 12 813 818.77 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LAMIVUDINE/ ZIDOVUDINE

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LAMIVUDINE/ ZIDOVUDINE, количество до 51 840 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LAMIVUDINE

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LAMIVUDINE, количество до 2 268 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ETRAVIRINE

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ETRAVIRINE, количество до 6 336 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

SAQUINAVIR

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на SAQUINAVIR, количество до 7 200 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LOPINAVIR/ RITONAVIR 200 mg/50 mg

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LOPINAVIR/ RITONAVIR 200mg/50mg, количество до 360 000 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LOPINAVIR/ RITONAVIR 100 mg/25 mg

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LOPINAVIR/ RITONAVIR 100 mg/25 mg, количество до 720 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LOPINAVIR/ RITONAVIR

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LOPINAVIR/ RITONAVIR, количество до 7200 ml в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ABACAVIR/LAMIVUDINЕ

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ABACAVIR/LAMIVUDINЕ, количество до 163 080 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

MARAVIROC

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на MARAVIROC, количество до 432 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RITONAVIR

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на RITONAVIR, количество до 14 508 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DARUNAVIR

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на DARUNAVIR, количество до 79 632 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RALTEGRAVIR

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на RALTEGRAVIR, количество до 70 560 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZIDOVUDINE

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ZIDOVUDINE, количество до 2 810 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ATAZANAVIR

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ATAZANAVIR, количество до 12 204 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EFAVIRENZ

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на EFAVIRENZ, количество до 15 336 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

FOSAMPRENAVIR

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на FOSAMPRENAVIR, количество до 2 016 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

TENOFOVIR DISOPROXIL

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на TENOFOVIR DISOPROXIL, количество до 2 734 200 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZIDOVUDINE

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ZIDOVUDINE, количество до 43 200 ml в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

LAMIVUDINE

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на LAMIVUDINE, количество до 34 560 ml в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RILPIVIRINE

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на RILPIVIRINE, количество до 864 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DOLUTEGRAVIR

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на DOLUTEGRAVIR, количество до 2 811 600 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL, количество до 128 160 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE, количество до 54 360 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Darunavir/Cobicistat 800/150 mg

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Darunavir/Cobicistat 800/150 mg, количество до 106 200 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg, количество до 123 480 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Emtricitabine/Tenofovir alafenamide200/25 mg

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2а – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти със СПИН през 2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/25 mg, количество до 86 400 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

METHADONE

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2в – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на METHADONE, количество до 115 834 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ISONIAZID

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2б – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ISONIAZID, количество до 93 810 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RIFAMPICIN

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2б – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на RIFAMPICIN, количество до 187 620 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

PYRAZINAMIDE

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2б – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на PYRAZINAMIDE, количество до 245 700 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ETHAMBUTOL

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2б – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на ETHAMBUTOL, количество до 187 600 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

BEDAQUILINE

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Съгласно Приложение № 2б – Списък на крайните получатели на лекарствени продукти за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на BEDAQUILINE, количество до 376 000 mg в зависимост от нуждите на възложителя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 006-008819
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-130
Lote nº: 14
Denominación:

№ 14 ATAZANAVIR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Ей енд Ди фарма България“ ЕАД
131107072
Район „Надежда”, бул. „Рожен” № 24
София
1271
Bulgaria
Teléfono: +359 288103-990
Correo electrónico: irena.kunova@adpharma.com
Fax: +359 28103-993
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 840 438.63 BGN
Valor total del contrato/lote: 840 245.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-131
Lote nº: 1, 2, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23
Denominación:

№ 1 LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE; № 2 LAMIVUDINE;№9 MARAVIROC; № 13 ZIDOVUDINE; № 16 FOSAMPRENAVIR; № 18 ZIDOVUDINE; № 19 LAMIVUDINE; № 21 DOLUTEGRAVIR; № 23 DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Глаксосмитклайн” ЕООД
131159254
бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, ет. 9
София
1784
Bulgaria
Teléfono: +359 29531-034
Correo electrónico: mariela.s.marcheva@gsk.com
Fax: +359 29505-605
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 729 706.61 BGN
Valor total del contrato/lote: 4 729 706.63 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-132
Lote nº: 28 и 31
Denominación:

№ 28 ISONIAZID и № 31 ETHAMBUTOL

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма трейдинг” АД
103267194
район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133-660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133-666
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 71 602.67 BGN
Valor total del contrato/lote: 71 602.67 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-133
Lote nº: 3, 20, 24, 32
Denominación:

№ 3 ETRAVIRINE; № 20 RILPIVIRINE; № 24 Darunavir/Cobicistat 800/150mg; № 32 BEDAQUILINE

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма трейдинг” АД
103267194
район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133-660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133-666
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 967 916.73 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 967 916.74 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-134
Lote nº: 5 и 10
Denominación:

№ 5 LOPINAVIR/ RITONAVIR 200mg/50mg и № 10 RITONAVIR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма трейдинг” АД
103267194
район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133-660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133-666
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 975 741.23 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 975 741.23 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-141
Lote nº: 8
Denominación:

№ 8 ABACAVIR/LAMIVUDINE

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Фьоникс фарма” ЕООД
203283623
р-н „Студентски”, ул. „Околовръстен път“ № 199 А
София
1700
Bulgaria
Teléfono: +359 29658-109
Correo electrónico: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658-828
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 140 653.96 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 024 957.80 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-143
Lote nº: 4
Denominación:

№ 4 SAQUINAVIR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Рош България” ЕООД
131279951
р-н „Витоша”, „Манастирски ливади – Запад”, ул. „Бяло поле“ № 16
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 28184-444
Correo electrónico: gergana.milanova@roche.com
Fax: +359 28591-199
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 44 484.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 44 484.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-11-164
Lote nº: 29
Denominación:

№ 29 RIFAMPICIN

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Актавис” ЕАД
831042432
ул. „Атанас Дуков“ № 29
София
1404
Bulgaria
Teléfono: +359 29321-753
Correo electrónico: snejanka.deyanova@actavis.com
Fax: +359 29321-888
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 159 164.30 BGN
Valor total del contrato/lote: 159 164.30 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884-070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807-315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018