Suministros - 213206-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Equipamiento médico

2018/S 094-213206

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i uruchomienie wyposażenia: sprzęt medyczny, drobny sprzęt medyczny dla potrzeb SUM wKatowicach.

Número de referencia: RZP/PN/124/I/17/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i uruchomienie wyposażenia: sprzęt medyczny, drobnysprzęt medyczny dla potrzeb SUM w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony.

Na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – Sprzęt medyczny.

Pakiet nr 2 – Drobny sprzęt medyczny.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1-2.2 oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.1-3.2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 294 355.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sprzęt medyczny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, Plac Dworcowy 3, 41-800 Zabrze oraz CentrumDydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach,ul. Medyków 12a, 40-752 Katowice do pomieszczeń.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2.1 oraz 3.1 do SIWZ. Przedmiotzamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zawartym w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.03.00-00-0003/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Drobny sprzęt medyczny

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, Plac Dworcowy 3, 41-800 Zabrze oraz CentrumDydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach,ul. Medyków 12a, 40-752 Katowice do pomieszczeń.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i uruchomienie drobnego sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2.2 oraz 3.2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.03.00-00-0003/15-00
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 020-041141
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Sprzęt medyczny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Irgo Ireneusz Gołek
ul. Żywiecka 208
Pewel Mała
34-331
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 292 455.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 294 355.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018