TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213238-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Cercado de tela metálica

2018/S 094-213238

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych
ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53
Olsztyn
10-307
Polonia
Persona de contacto: Ewa Wojdyło
Teléfono: +48 895327324
Correo electrónico: ewa.wojdylo@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 895268817
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Lasy Państwowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Siatka do grodzenia upraw leśnych

Número de referencia: HP.270.6.2018
II.1.2)Código CPV principal
44313100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest siatka do grodzenia upraw leśnych oraz skoble.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 675 371.90 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Siatka lekka

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44313100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1 Temat: Siatka 160/23/15L

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych –lekka 160/23/15L w ilości 55 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: Siatka 180/24/30L

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych- lekka 180/24/30L w ilości 60 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Siatka lesna

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44313100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1 Temat: Siatka 160/15/30SL

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych- leśna 160/15/30SL w ilości 18 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: Siatka 200/17/15SL

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych-leśna 200/17/15SL w ilości 80 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3 Temat: siatka 200/17/30SL

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych, leśna 200/17/30SL w ilości 190 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4 Temat: Siatka 200/25/15SL

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 44.31.31.00-8.

Opis: Siatka do grodzenia upraw leśnych z drutów poziomych, leśna 200/25/15SL w ilości 110 000 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Skoble

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44313100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Skoble - do mocowania siatki z drutu stalowego ocynkowanego o grubości 3,5 mm; długości 35 mm w ilości 10 000 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 033-071413
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MET-PRIM Sp. z o.o.
Narutowicza 59
Radomsko
97-500
Polonia
Teléfono: +48 446822450
Correo electrónico: biuro@met-prim.pl
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 345 271.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 445 690.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Siatka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEX- 1 Adam Cichowlaz
Kamionka 58
Kwidzyn
82-500
Polonia
Teléfono: +48 552792947
Correo electrónico: biuro@tex-1.com.pl
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 288 403.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 510 489.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Skoble

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mostostal Met Sp. z o.o
Krzeszowska 93
Biłgoraj
23-400
Polonia
Teléfono: +48 694419477
Correo electrónico: info@mostostal-met.com.pl
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 697.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 46 740.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587802
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018