Suministros - 213300-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 094-213300

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163987)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Országos Onkológiai Intézet
AK05974
Ráth György utca utca 7-9.
Budapest
1122
Hungría
Persona de contacto: Komáromi Gábor
Teléfono: +36 12248670
Correo electrónico: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.oncol.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.oncol.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Különféle orvosi felszerelések, orvosi fogyóeszközök beszerzése adás-vételi szerződés keretében 12 hónapos határozott időtartamra_2018

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Az Országos Onkológiai Intézet részére különféle orvosi felszerelések, orvosi fogyóeszközök beszerzése adás-vételi szerződés keretében 12 hónapos határozott időtartamra.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163987

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
En lugar de:
Fecha: 16/07/2018
Léase:
Fecha: 18/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

A Kbt. 52. § (4) bekezdés a) alpontja alapján Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást - annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő 57. §-ában

Meghatározottak szerint időben kérte - nem tudja az előírt határidőben teljesíteni, egyebekben az Ajánlattevői kiegészítői tájékoztatás kérés következtében a Közbeszerzési Dokumentumokban a műszaki leírás pontosítása illetve módosítása vált szükségessé.