Suministros - 213302-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2018/S 094-213302

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 070-154697)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
Warszawa
00-030
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Rafalska
Teléfono: +48 222625280
Correo electrónico: zamowienia@knf.gov.pl
Fax: +48 222625274
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.knf.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa Urządzeń do kontroli i równoważenia ruchu sieciowego w infrastrukturze Zamawiającego

Número de referencia: DAI-WZP.2610.7.2018
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Urządzeń do kontroli i równoważenia ruchu sieciowego w infrastrukturze Zamawiającego. W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Urządzenia o funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy, dokona ich instalacji i konfiguracji, zapewni szkolenia oraz będzie świadczył usługi wsparcia technicznego i gwarancji przez okres 36 miesięcy dla wdrożonego Systemu

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 070-154697

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: