TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213317-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Stargard: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 094-213317

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166445)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
Stargard
73-110
Polonia
Persona de contacto: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teléfono: +49 915789222
Correo electrónico: zaopatrzenie@zozstargard.pl
Fax: +49 915770423
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zozstargard.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony nr 12/PN/D/UE/2018 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 23 pakiety

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku:

Pakiet 1 - soczewki

Pakiet 2 - rurki ssące do ucha

Pakiet 3 - rękawy opatrunkowe

Pakiet 4 - hemostatyki

Pakiet 5 - łącznik

Pakiet 6 - Dreny, cewniki

Pakiet 7 - rękawice diagnostyczne

Pakiet 8 - rękawice chirurgiczne

Pakiet 9 - rękawice diagnostyczne wyciągane od spodu

Pakiet 10 – Igły do nakłuć lędźwiowych

Pakiet 11 - zestaw do drenażu opłucnej

Pakiet 12 - materiały sterylne – różne

Pakiet 13 - koreczki do wenflonów

Pakiet 14 – Kaniula

Pakiet 15 - Sonda Sengstakena

Pakiet 16 - Materiały sterylne specjalistyczne

Pakiet 17 – myjki

Pakiet 18 – Ostrza chirurgiczne

Pakiet 19 - materiały różne

Pakiet 20 - samoprzylepne paski do zamykania ran

Pakiet 21 – rurki intubacyjne, ustno-gardłowe i tracheotomijne

Pakiet 22 - pojemnik 40 ml.

Pakiet 23 - materiały sterylne specjalistyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166445

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Pakiet 1 - soczewki.

Pakiet 2 - rurki ssące do ucha.

Pakiet 3 - rękawy opatrunkowe.

Pakiet 4 - hemostatyki.

Pakiet 5 - łącznik.

Pakiet 6 - dreny, cewniki.

Pakiet 7 - rękawice diagnostyczne.

Pakiet 8 - rękawice chirurgiczne.

Pakiet 9 - rękawice diagnostyczne wyciągane od spodu.

Pakiet 10 – Igły do nakłuć lędźwiowych.

Pakiet 11 - zestaw do drenażu opłucnej.

Pakiet 12 - materiały sterylne – różne.

Pakiet 13 - koreczki do wenflonów.

Pakiet 14 – Kaniula.

Pakiet 15 - Sonda Sengstakena.

Pakiet 16 - Materiały sterylne specjalistyczne.

Pakiet 17 – myjki.

Pakiet 18 – Ostrza chirurgiczne.

Pakiet 19 - materiały różne.

Pakiet 20 - samoprzylepne paski do zamykania ran.

Pakiet 21 – rurki intubacyjne, ustno gardłowe i tracheotomijne.

Pakiet 22 - pojemnik 40 ml.

Pakiet 23 - materiały sterylne specjalistyczne.

Léase:

Zamawiający rezygnuje z zakupu asortymentu ujętego w Pakiecie nr 1 wskazanego w Załączniku A do SIWZ.

Pakiet 2 - rurki ssące do ucha.

Pakiet 3 - rękawy opatrunkowe.

Pakiet 4 - hemostatyki.

Pakiet 5 - łącznik.

Pakiet 6 - dreny, cewniki.

Pakiet 7 - rękawice diagnostyczne.

Pakiet 8 - rękawice chirurgiczne.

Pakiet 9 - rękawice diagnostyczne wyciągane od spodu.

Pakiet 10 – Igły do nakłuć lędźwiowych.

Pakiet 11 - zestaw do drenażu opłucnej.

Pakiet 12 - materiały sterylne – różne.

Pakiet 13 - koreczki do wenflonów.

Pakiet 14 – Kaniula.

Pakiet 15 - Sonda Sengstakena.

Pakiet 16 - Materiały sterylne specjalistyczne.

Pakiet 17 – myjki.

Pakiet 18 – Ostrza chirurgiczne.

Pakiet 19 - materiały różne.

Pakiet 20 - samoprzylepne paski do zamykania ran.

Pakiet 21 – rurki intubacyjne, ustno-gardłowe i tracheotomijne.

Pakiet 22 - pojemnik 40 ml.

Pakiet 23 - materiały sterylne specjalistyczne.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: