Suministros - 213318-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zakopane: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213318

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163844)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
736-14-54-039
ul. Kamieniec 10
Zakopane
34-500
Polonia
Persona de contacto: Jarosław Zając, Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Teléfono: +48 182012021
Correo electrónico: zp@szpital-zakopane.pl
Fax: +48 182015351
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital-zakopane.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)

Número de referencia: ZP / 08 / 18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 16 (szesnaście) PAKIETÓW wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163844

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 16 (szesnaście) pakietów wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Léase:

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane środków farmaceutycznych (leków) z podziałem na 17 (siedemnaście) pakietów wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 10
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane – Apteka Szpitalna, środków farmaceutycznych (leków) w zakresie Pakietu nr 10 – 7 pozycji asortymentowych wg zestawienia rodzajowego i ilościowego przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku liczony od daty wykonania dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: nazwę asortymentu, okres ważności, numer serii, nazwę i adres producenta / dostawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 6.

8. Zamawiający informuje, że podane w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych środków farmaceutycznych (leków) będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji.

9. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie wszystkich Pakietów określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

1) zamiast tabletek – tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki,

2) zamiast tabletek powlekanych – tabletki lub kapsułki lub drażetki,

3) zamiast kapsułek – tableteki powlekane lub tabletki lub drażetki,

4) zamiast drażetek – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki,

5) zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.

11. Ponadto zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

Léase:

1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane – Apteka Szpitalna, środków farmaceutycznych (leków) w zakresie Pakietu nr 10 – 7 pozycji asortymentowych wg zestawienia rodzajowego i ilościowego przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1go roku liczony od daty wykonania dostawy, za wyjątkiem Pakietu nr 10, poz. 2–5 dla których minimalny okres ważności wynosi 8 m-cy.

5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: nazwę asortymentu, okres ważności, numer serii, nazwę i adres producenta / dostawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 6.

8. Zamawiający informuje, że podane w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych środków farmaceutycznych (leków) będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji.

9. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie wszystkich Pakietów określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

1) zamiast tabletek – tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki,

2) zamiast tabletek powlekanych – tabletki lub kapsułki lub drażetki,

3) zamiast kapsułek – tabletki powlekane lub tabletki lub drażetki,

4) zamiast drażetek – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki,

5) zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.

11. Ponadto zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane – Apteka Szpitalna, środków farmaceutycznych (leków) w zakresie Pakietu nr 11 – 29 pozycji asortymentowych wg zestawienia rodzajowego i ilościowego przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1 – go roku liczony od daty wykonania dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: nazwę asortymentu, okres ważności, numer serii, nazwę i adres producenta / dostawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 6.

8. Zamawiający informuje, że podane w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych środków farmaceutycznych (leków) będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji.

9. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie wszystkich Pakietów określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

1) zamiast tabletek – tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki,

2) zamiast tabletek powlekanych – tabletki lub kapsułki lub drażetki,

3) zamiast kapsułek – tableteki powlekane lub tabletki lub drażetki,

4) zamiast drażetek – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki,

5) zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.

11. Ponadto zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

Léase:

1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane – Apteka Szpitalna, środków farmaceutycznych (leków) w zakresie Pakietu nr 11 – 27 pozycji asortymentowych wg zestawienia rodzajowego i ilościowego przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1go roku liczony od daty wykonania dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: nazwę asortymentu, okres ważności, numer serii, nazwę i adres producenta / dostawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 6.

8. Zamawiający informuje, że podane w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych środków farmaceutycznych (leków) będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji.

9. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie wszystkich Pakietów określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

1) zamiast tabletek – tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki,

2) zamiast tabletek powlekanych – tabletki lub kapsułki lub drażetki,

3) zamiast kapsułek – tabletki powlekane lub tabletki lub drażetki,

4) zamiast drażetek – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki,

5) zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.

11. Ponadto zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 406 285.95 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 388 225,95 PLN

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 24aa ustawy PZP informuje, że najpierw dokona oceny ofert, anastępnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przystępując do przetargu na niniejszą część zamówienia (Pakiet nr 11) wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 8 100,00 PLN.

Léase:

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przystępując do przetargu na niniejszą część zamówienia (Pakiet nr 11) wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 7 700,00 PLN.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:
Léase:

Pakiet – nr 17

Część nr: 17

Número de apartado: II.2.2
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Dodatkowy kod lub kody CPV
En lugar de:
Léase:
33600000
Número de apartado: II.2.3
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce świadczenia usług
En lugar de:
Léase:

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą częścią musi zostać dostarczony do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 – Apteka Szpitalna.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:
Léase:

1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane – Apteka Szpitalna, środków farmaceutycznych (leków) w zakresie Pakietu nr 17 – 2 pozycje asortymentowe wg zestawienia rodzajowego i ilościowego przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne użytkowanie przez okres minimum 1go roku liczony od daty wykonania dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać: nazwę asortymentu, okres ważności, numer serii, nazwę i adres producenta / dostawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach, o których mowa powyżej w punkcie 6.

8. Zamawiający informuje, że podane w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych środków farmaceutycznych (leków) będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji.

9. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w zakresie wszystkich Pakietów określonych w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

1) zamiast tabletek – tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki,

2) zamiast tabletek powlekanych – tabletki lub kapsułki lub drażetki,

3) zamiast kapsułek – tabletki powlekane lub tabletki lub drażetki,

4) zamiast drażetek – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki,

5) zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletki lub tabletki powlekane lub kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.

11. Ponadto zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Kryteria udzielenia zamówienia
En lugar de:
Léase:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy w trybie „cito” / Waga: 3 %

Cena - Waga: 97 %

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:
Léase:

Wartość bez VAT: 18 060,00 PLN

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:
Léase:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: II.2.10
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o ofertach wariantowych
En lugar de:
Léase:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Número de apartado: II.2.11
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o opcjach
En lugar de:
Léase:

Opcje: nie

Número de apartado: II.2.13
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
En lugar de:
Léase:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 17
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:
Léase:

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przystępując do przetargu na niniejszą część zamówienia (Pakiet nr 17) wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 400,00 PLN.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/07/2018
Léase:
Fecha: 29/07/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: