Suministros - 213337-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Vehículos para desperdicios

2018/S 094-213337

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 072-159019)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Teléfono: +36 12390420
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nfp.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nfp.hu

I.1)Nombre y direcciones
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
AK01766
Szabadság tér 4–6.
Orosháza
5900
Hungría
Persona de contacto: Molnár Sándor elnök
Teléfono: +36 68413022
Correo electrónico: polgarmester@veszto.hu
Fax: +36 68412392
Código NUTS: HU332

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dareh.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.dareh.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

II.1.2)Código CPV principal
34144510
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldtérségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159019

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembevételével értelmezendő.

Léase:

A hordozó járművek (1-2 tétel) szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS 332) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/05/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk 5. pon
En lugar de:

5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (SZA) csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tart. a megajánlott gépjárm. leírását olyan részl., hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt min. par. való megfelelés.(AD II. Kötet Műsz. leir. tábl. csat. szükséges kitöltve). AK felhívja a figy. hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok. benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbiz. vagy más egyéb, ezen ig.mód. egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles SZA keretében a dok. részeként kiadott részl. tábl. kitöltve (AD I. kötet 1. sz. melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátám., a gépjárm. üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2.értékelési részszempontra tett megajánlás alátám. SZA keretében AT csatolja a független akkreditált labor. által végzett mérések jegyzőkönyvének (JKV) másolatát, motortípusonként. AK a mérési JKV mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megaj. szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek. A mérési JKV mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény.Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelőtermékek megajánlását tartalmazza. AK előírja továbbá, hogy SZA keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy magyarországi képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dokumentációban foglalt részletfeltételek szerint AK az SZA teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti! AK előírja, hogy az SZA túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.

Léase:

5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (SZA) csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tart. a megajánlott gépjárm. leírását olyan részl., hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt min. par. való megfelelés.(AD II. Kötet Műsz. leir. tábl. csat. szükséges kitöltve). AK felhívja a figy.hogy amennyiben valamely adatmegfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok. benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbiz. vagy más egyéb, ezen ig.mód. egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles SZA keretében a dok. részeként kiadott részl. tábl. kitöltve (AD I. kötet 1. sz. melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátám., a gépjárm. üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátám. SZA keretében AT csatolja a független akkreditált labor. által végzett mérések jegyzőkönyvének (JKV) másolatát, motortípusonként. AK a mérési JKV mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megaj. szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek. A mérési JKV mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelőtermékek megajánlását tartalmazza.

Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.

AK előírja, hogy az SZA túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok bontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 17/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/05/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező I. kötetet (1.4. pont, III.8. pont, 12. pont), AD II. kötet és a szerződéstervezet módosul. Ajánlatkérő a módosítást megküldi az érdeklődő gazdasági szereplőknek, továbbá a www.juharos.eu oldalon is közzéteszi.