TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213362-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Jasło: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 094-213362

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166465)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
370444486
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polonia
Persona de contacto: Krystyna Tuchowska
Teléfono: +48 134437675
Correo electrónico: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Fax: +48 134437655
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.jaslo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Número de referencia: PN/13/2018
II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części (Pakiety)

Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166465

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części (Pakiety).

Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (Pakiety).

Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1) Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, 20 l – 32 szt.

2) Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 szt.

3) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych – 29 szt.

4) Szczotka do WC z uchwytem – 5 szt.

5) Wieszak na papier toaletowy – 5 szt.

6) Telewizor LCD 32 cale – 1 szt.

7) Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.

8) Czajnik elektryczny – 2 szt.

9) Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie – 3 szt.

10) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych na fotokomórkę– 18 szt.

11) Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt.

12) Wózek sprzątacza – 7 szt.

13) Lodówka – 2 szt.

14) Chłodziarka wolno-stojąca – 1 szt.

15) Chłodziarka do przechowywania leków - do zabudowy pod blat – 1 szt.

16) Zegar ścienny elektroniczny – 1 szt.

17) Telewizor LCD 50 cale – 1 szt.

18) Kurtyna PCV – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Léase:

1) Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, 20 l – 32 szt.

2) Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 szt.

3) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych – 29 szt.

4) Szczotka do WC z uchwytem – 5 szt.

5) Wieszak na papier toaletowy – 5 szt.

6) Telewizor LCD 32 cale – 1 szt.

7) Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.

8) Czajnik elektryczny – 2 szt.

9) Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie – 3 szt.

10) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych na fotokomórkę – 18 szt.

11) Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt.

12) Zegar ścienny elektroniczny – 1 szt.

13) Telewizor LCD 50 cale – 1 szt.

14) Kurtyna PCV – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

Léase:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 PLN.

Número de apartado: II.2
Lote nº: 1a
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 1a. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Léase:

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt gospodarczy

Część nr: 1a

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Wózek sprzątacza – 9 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN.

Número de apartado: II.2
Lote nº: 1b
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 1b. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Léase:

II.2.1) Nazwa:

Sprzęt gospodarczy

Część nr: 1b

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Lodówka – 2 szt.

2) Chłodziarka wolno-stojąca – 1 szt.

3) Chłodziarka medyczna - do zabudowy pod blat – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1) Wieszak ścienny z trzema zaczepami – 10 szt.

2) Krzesło robocze z pneumatyczną regulacją – 6 szt.

3) Stół roboczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.

4) Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie – 8 szt.

5) Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem – 3 szt.

6) Półka ze stali nierdzewnej – 3 szt.

7) Szafka na buty ze stali nierdzewnej – 1 szt.

8) Mata dezynfekcyjna – 6 szt.

9) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 9 szt.

10) Stół do bielizny z podświetlanym blatem – 1 szt.

11) Stelaż z pokrywą na worki – 2 szt.

12) Stanowisko do kontroli i pakowania – 2 szt.

13) Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania – 1 szt.

14) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 4 szt.

15) Stół roboczy, pojedynczy, blat „ciepły”, laminowany – 1 szt.

16) Wózek do transportu, pojemność 3 STE – 1 szt.

17) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 9 szt.

18) Kosz sterylizacyjny – 22 szt.

19) Wieszak do obuwia – 18 szt.

20) Szafka medyczna wisząca 1-drzwiowa – 3 szt.

21) Szafka medyczna stojąca 1-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 1 szt.

22) Szafka medyczna obudowa chłodziarki 1 szt.

23) Szafka medyczna stojąca z szufladami – 2 szt.

24) Regał basenów - 1 szt.

25) Wózek do worków foliowych 60 l - pojedynczy – 10 szt.

26) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 3 szt.

27) Krzesło obrotowe z podnóżkiem – 6 szt.

28) Stolik zabiegowy – 6 szt.

29) Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH189 – 3 szt.

30) Wózek do dezynfekcji narzędzi – 3 szt.

31) Wózek ze stali nierdzewnej do aparatury z dwoma półkami i szufladą – 3 szt.

32) Wieszak fartuchów ołowianych – 1 szt.

33) Stolik typu Mayo do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

34) Podnóżek jednostopniowy – 1 szt.

35) Szafka wisząca na środki dezynfekc. dzielona L = 1 200, B = 300 mm, H = 470 mm, drzwi 2-skrzydłowe, wykonana ze stali kwasoodpornej – 1 szt.

36) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 4STE – 1 szt.

37) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 9STE – 1 szt.

38) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 30 l - 2 szt.

39) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 10 l - 13 szt.

40) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 8 l – 7 szt.

41) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 2 l – 4 szt.

42) Pojemnik plastykowy na materiał skażony i sterylny – 43 szt.

43) Kosze siatkowe – 20 szt.

44) Kosze siatkowe – 10 szt.

45) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.

46) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 7 szt.

47) Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz oddziału – 3 szt.

48) Kosze siatkowe – 6 szt.

49) Kosze siatkowe – 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Léase:

1) Wieszak ścienny z trzema zaczepami – 10 szt.

2) Krzesło robocze z pneumatyczną regulacją – 9 szt.

3) Stół roboczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.

4) Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie – 8 szt.

5) Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem – 3 szt.

6) Półka ze stali nierdzewnej – 3 szt.

7) Szafka na buty ze stali nierdzewnej – 1 szt.

8) Mata dezynfekcyjna – 6 szt.

9) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 9 szt.

10) Stół do bielizny z podświetlanym blatem – 1 szt.

11) Stelaż z pokrywą na worki – 2 szt.

12) Stanowisko do kontroli i pakowania – 2 szt.

13) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 4 szt.

14) Stół roboczy, pojedynczy, blat „ciepły”, laminowany – 1 szt.

15) Wózek do transportu, pojemność 3 STE – 3 szt.

16) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 4STE – 1 szt.

17) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 9STE – 1 szt.

18) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 30 l - 2 szt.

19) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 10 l - 13 szt.

20) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 8 l – 7 szt.

21) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 2 l – 4 szt.

22) Pojemnik plastykowy na materiał skażony i sterylny – 30 szt.

23) Kosze siatkowe – 20 szt.

24) Kosze siatkowe – 10 szt.

25) Kosze na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.

26) Tace do koszy na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.

27) Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz oddziału – 3 szt.

28) Kosze siatkowe – 6 szt.

29) Kosze siatkowe – 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

Léase:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 PLN.

Número de apartado: II.2
Lote nº: 4a
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 4a. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Léase:

II.2.1) Nazwa:

Meble medyczne

Część nr: 4a

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33192000

39000000

33191000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Regał z pełnymi półkami – 12 szt.

2) Szafka medyczna wisząca 1-drzwiowa – 3 szt.

3) Szafka medyczna stojąca 1-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 1 szt.

4) Szafka medyczna obudowa chłodziarki – 1 szt.

5) Szafka medyczna stojąca z szufladami – 2 szt.

6) Regał basenów - 1 szt.

7) Wózek do worków foliowych 60 l - pojedynczy – 10 szt.

8) Krzesło obrotowe z podnóżkiem – 6 szt.

9) Stolik zabiegowy – 6 szt.

10) Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH189 – 3 szt.

11) Wózek do dezynfekcji narzędzi – 5 szt.

12) Wózek ze stali nierdzewnej do aparatury z dwoma półkami i szufladą – 3 szt.

13) Wieszak fartuchów ołowianych – 1 szt.

14) Stolik typu Mayo do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

15) Szafka wisząca na środki dezynfekc. dzielona L=1 200, B=300 mm, H=470 mm, drzwi 2-skrzydłowe,wykonana ze stali kwasoodpornej – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1) Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych i dzieci + maski i rezerwuar tlenu + maski krtaniowe komplet, wielorazowe – 4 szt.

2) Statyw na kroplówki na kołach – 6 szt.

3) Stojak na kółkach z dwoma miskami – 3 szt.

4) Stojak z misą – 3 szt.

5) Podnóżek jednostopniowy – 2 szt.

6) Wózek anestezjologiczny – 3 szt.

7) Fonendoskop – 3 szt.

8) Urządzenie do mycia parą wodną - poj. Zbiornika 3,5 l – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Léase:

1) Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych i dzieci + maski i rezerwuar tlenu + maski krtaniowe komplet, wielorazowe – 4 szt.

2) Statyw na kroplówki na kołach – 6 szt.

3) Stojak na kółkach z dwoma miskami – 3 szt.

4) Stojak z misą – 3 szt.

5) Podnóżek jednostopniowy – 3 szt.

6) Wózek anestezjologiczny – 4 szt.

7) Fonendoskop – 3 szt.

8) Urządzenie do mycia parą wodną - poj. Zbiornika 3,5 l – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: