TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213384-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Liberec: Bidones de residuos

2018/S 094-213384

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173440)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Liberec I-Staré Město
República Checa
Persona de contacto: Ing. Radana Radoušová
Correo electrónico: verejne.zakazky@nemlib.cz
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemlib.cz

Dirección del perfil de comprador: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Barely na zdravotnický odpad

Número de referencia: VZ2018014
II.1.2)Código CPV principal
44616200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství odebraných barelů s ohledem na své aktuální potřeby.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173440

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 31/05/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Dochází ke změně lhůty pro podání nabídek a vzorků a ke změně lhůty pro otevírání obálek v návaznosti na odstranění chybného textu v bodě 9.4.3 Zadávací dokumentace - viz Vysvětlení ZD č. 1.