Suministros - 213390-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Instrumentos de quirófano

2018/S 094-213390

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-164106)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych - Walentyna Horoszewska
Teléfono: +48 857485539
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umb.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa narzędzi i urządzeń stosowanych w neurochirurgii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na sześć części.

Número de referencia: AZP/261/D/36/TIN/USK/ZP/134/2018
II.1.2)Código CPV principal
33162200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa narzędzi i urządzeń stosowanych w neurochirurgii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 6 części.

Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załącznikach do SIWZ: nr 1.1 - nr 1.6.

Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w SIWZ, część C.II i w załączniku nr 2.1 do SIWZ (dotyczy Części nr 2 poz. A, B, nr 3, nr 6) oraz w załączniku nr 2.2 do SIWZ (dotyczy pozostałych Części zamówienia).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-164106

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 08/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 08/06/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: