Suministros - 213420-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 094-213420

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
AK17756
Visegrádi utca 49.
Budapest
1132
Hungría
Persona de contacto: dr. Urbán Zsolt
Teléfono: +36 17691704
Correo electrónico: urban.zsolt@szgyf.gov.hu
Fax: +36 17690715
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szgyf.gov.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.szgyf.gov.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi szerződés az RSZTOP-1-15 kiemelt projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Adásvételi szerződés az RSZTOP-1-15 kiemelt projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
15884000
15511210
15612100
15611000
15851100
85312200
15831000
15511700
03211200
15821200
03212213
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311
Código NUTS: HU321
Código NUTS: HU323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

A szállítási helyszíneket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Különféle élelmiszercsomagok beszerzése az RSZTOP-1-15 kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretszerződés jelleggel, szegény gyermekes családok számára.

Nyertes ajánlattevő feladata gyermek-, és felnőtt élelmiszercsomagok összeállítása a dokumentációban részletezett tartalommal, és havi rendszerességgel történő leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

A közbeszerzés mennyisége:

a) havonta 12 829 db + 30 % gyermek élelmiszercsomag; és

b) havonta 1 000 db +30 % felnőtt élelmiszercsomag

Összeállítása a dokumentációban részletezett tartalommal, és a dokumentációban megadott helyszínekre történő leszállítása. A pontos csomagtartalmat, és az egyes termékek specifikációját a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázat tartalmazza.A II.2.6) pontban feltüntetett becsült érték az alapmennyiségen felüli + 30 % csomagok mennyiségi eltérésének értékét is tartalmazza.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RSZTOP-1-15-2015-00001 kiemelt projekt

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 086-167700

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

RSZTOP-1-15 kiemelt projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kardos István u. 1586/1
Szigetszentmiklós
2310
Hungría
Código NUTS: HU120
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 76 565 192.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

V.2.4.) VII.1.6.) és a VII.2.3.) pontokban értendő: a Teljes nettó ellenértéke (nettó összár): nettó 76 565 192 Ft/hó

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
15000000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
15884000
15511210
15000000
15612100
15611000
15851100
85312200
15831000
15511700
03211200
15821200
03212213
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311
Código NUTS: HU321
Código NUTS: HU323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

A szállítási helyszíneket a dokumentáció tartalmazza.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Különféle élelmiszercsomagok beszerzése az RSZTOP-1-15 kiemelt projekt.

Finanszírozásában adásvételi keretszerződés jelleggel, szegény gyermekes családok számára. Nyertes ajánlattevő feladata gyermek-, és felnőtt élelmiszercsomagok összeállítása a dokumentációban részletezett tartalommal, és havi rendszerességgel történő leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

A közbeszerzé s mennyisége:

a) havonta 12 829 db + 30 % gyermek élelmiszercsomag; és b) havonta 1 000 db +30 % felnőtt élelmiszercsomag összeállítása a

Dokumentációban részletezett tartalommal, és a dokumentációban megadott helyszínekre történő leszállítása. A pontos csomagtartalmat, és az egyes termékek specifikációját a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázat tartalmazza.

A II.2.6) pontban feltüntetett becsült érték az alapmennyiségen felüli + 30 % csomagok mennyiségi eltérésének értékét is tartalmazza.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 18
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 76 565 192.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kardos István u. 1586/1.
Szigetszentmiklós
2310
Hungría
Código NUTS: HU120
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó 2017. május 2. napján termékváltási igényt jelentett be. Az alapszerződés nem tartalmazta Eladó részére azt a tájékoztatást, miszerint szerződésmódosítás esetén Vevő köteles az Irányító Hatóság, illetve az európai uniós források felhasználásárért felelős miniszter jóváhagyását kérni. Az ellenőrzés időigénye kihatással van Eladó részére rendelkezésre álló teljesítési határidőre, mert a helyettesítő termékkel való szállítás a projektben való elszámolhatóság szempontjából csak jóváhagyott szerződésmódosítás esetén lehetséges. Annak érdekében, hogy Eladónak a teljesítésre a termékváltás esetén is rendelkezésére álljon a szerződésben.

Meghatározott időtartam, Felek a szerződést a II.7. és a II.8. pontok szerint módosítják. Egyes teljesítési címek a közbeszerzési dokumentumokban megadottakhoz képest változtak, tekintettel a célcsoport létszámának és területi elhelyezkedésének változására, így a közbeszerzési dokumentumokban megadott címeken felüli vagy attól eltérő címeken szükséges a teljesítés, ezért Felek a szerződést a II. 9. pont szerint módosítják, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjára.

Felek rögzítik, hogy a hatályos alapszerződés 1. számú melléklete helyébe a szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

Az alapszerződés II. 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Eladó az egyedi megrendeléseket legkésőbb a tárgyhó 10. munkanapjáig köteles teljesíteni. Amennyiben szerződésmódosításra kerül sor, a teljesítési határidő az adott havi keretmegrendelés leadásának időpontjától az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter szerződésmódosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye, vagy további észrevétele megküldésének napjáig eltelt napok számával meghosszabbodik.”.

Az alapszerződés VII.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Eladó tudomásul veszi, hogy szerződésmódosítás esetén Vevő köteles kezdeményezni az irányító hatóság és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenőrzését és a szerződésmódosítás csak ezen szervek szerződésmódosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye, vagy további észrevétele esetén léphet hatályba.”.

1. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2017.06.06.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket az Eladó, mint ajánlattevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A módosítás a K bt. 141 § (6) bekezdés szerint nem minősül lényeges módosításnak.A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

Az ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik meg.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 76 565 192.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 76 565 192.00 HUF