Obras - 214378-2018

18/05/2018    S94    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Częstochowa: Trabajos de construcción de tribunales

2018/S 094-214378

Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, Sąd Okręgowy w Częstochowie, A la atención de: Magda Wawrzynek-Hepner, Częstochowa 42-200, Polonia. Teléfono: +48 343684430. Fax: +48 343684440. Correo electrónico: przetargi@czestochowa.so.gov.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 18.4.2018, 2018/S 075-168057)

Objeto:
CPV:45216112, 45111213, 45111200, 45262500, 45261210, 45421100, 45421160, 45410000, 45313100, 45332200, 45332300, 45331210, 45331220, 45331100, 45310000, 45314320, 45312100, 45312200, 45314000, 45315500, 45400000, 32300000

Trabajos de construcción de tribunales

Trabajos de limpieza del terreno

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

Trabajos de mampostería y albañilería

Trabajos de recubrimiento

Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos

Trabajos de cerrajería y carpintería metálica

Trabajos de enlucido

Instalación de ascensores

Trabajos de tendido de cañerías de agua

Trabajos de tendido de cañerías de desagüe

Trabajos de instalación de ventilación

Trabajos de instalación de aire acondicionado

Trabajos de instalación de calefacción central

Trabajos de instalación eléctrica

Instalación de cableado informático

Instalación de sistemas de alarma contra incendios

Instalación de sistemas de alarma antirrobo

Instalación de equipo de telecomunicaciones

Instalaciones de media tensión

Acabado de edificios

Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen

En lugar de: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.6.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 5.6.2018 (12:30)

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek – poziom II)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Léase: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.6.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 7.6.2018 (12:30)

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek – poziom II)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

otras informaciones adicionales

Zamawiający, na etapie wszczynania postępowania, był w trakcie oczekiwania na warunki, o których mowa powyżej. Wniosek o ich wydanie został złożony w dniu 18.1.2018 r. Warunki zostały wystawione w dniu 28.3.2018 r., a ich treść powodowała konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji.

Zmiana SIWZ polega na dodaniu do załącznika nr 1 do SIWZ kolejnego pakietu oznaczonego numerem 11., który zawiera nowe warunki przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ, nr warunków: WP/006543/2018/O08R01 z dnia 28.3.2018 r. oraz zaktualizowane rysunki, stanowiące element dokumentacji projektowej, których zmiana została wymuszona nowymi warunkami przyłączenia.