Servicios - 222655-2019

14/05/2019    S92

Sverige-Stockholm: Undersökningsanalys

2019/S 092-222655

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statistiska centralbyrån
Nationellt registreringsnummer: 202100-0837
Postadress: Box 24300
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 104 51
Land: Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.scb.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkniueukw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkniueukw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datainsamling PIAAC

Referensnummer: A2019/1550
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311300 Undersökningsanalys
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att genomföra datainsamlingen till den internationella OECD undersökningen om vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult

Competencies (PIAAC) i samarbete med SCB. Undersökningen mäter grundläggande färdigheter inom

Läsning, räkning och problemlösningsförmåga och riktar sig till personer i åldern 16 till 65 år.

Datainsamling ska ske via datorstödda besöksintervjuer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
72316000 Dataanalys
72322000 Datahantering
79311200 Genomförande av undersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser avtal för utförande av på förhand inbokade datorstödda besöksintervjuer för undersökningen PIAAC med hjälp av fältintervjuare, för en pilotstudie respektive en huvudstudie.

Pilotstudien för PIAAC ska omfatta minst 1 500 svarande personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer. Datainsamlingsperioden för pilotstudien är tolv veckor lång (april – juni 2020).

Huvudstudien för PIAAC ska genomföras mellan augusti 2021 och mars 2022 och omfatta svar från minst 4 000 personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer.

Besöksintervjutiden kommer att vara i genomsnitt 1 timma och 50 minuter för pilotstudien och något kortare för huvudstudien.

För både huvudstudien och pilotstudien har leverantören ansvar för att hantera utbetalning av ersättningar till urvalspersoner som deltar i undersökningen.

Upphandlingen omfattar inte det teknikstöd som krävs för att boka- eller genomföra PIAAC-intervjuerna. Färdiginstallerade suftplattor tillhandahålls av SCB. SCB kommer även tillhandahålla ett intervjustödsystem som stöd för de allra flesta administrativa arbetsuppgifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning á 6 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019