Servicios - 2472-2020

03/01/2020    S2

Hungría-Budapest: Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones

2020/S 002-002472

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 229-562373)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_44899914
Dirección postal: Váci út 37.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1134
País: Hungría
Persona de contacto: Klock Csilla
Correo electrónico: klock.csilla@dkuzrt.hu
Teléfono: +36 305635720
Fax: +36 305636003
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dkuzrt.hu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35618302
Dirección postal: Fényes Elek utca 7–13.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1024
País: Hungría
Persona de contacto: Bankó Tamás
Correo electrónico: banko.tamas@kozut.hu
Teléfono: +36 309146766
Fax: +36 18199540
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kozut.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ÜHK üzemeltetés támogatás

Número de referencia: EKR001414992019
II.1.2)Código CPV principal
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1.rész:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása (továbbiakban: ÜT) gyorsforgalmi úthálózaton: Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83db kamera, Web kamera alrendszer:69db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.

2.rész:

Forgalomszámláló alrendszer ÜT közutakon: 184db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.

3.rész:

VJT alrendszer ÜT: Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) alrendszere: 215db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4db prizmás rendszerű VJT.

4.rész

Meteorológiai alrendszer ÜT: 119db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.

5.rész

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT: SDH átviteltechnikai rendszer: 40db optikai node, SDH felügyeleti központok: 3db központ, Cisco kommunikációs berendezések: 530db Cisco típusú hálózati eszköz (394db switch és 136db router), Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/01/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 229-562373

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 10/01/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 10/01/2020
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését lehetővé tette valamennyi rész esetében. Ezenfelül az 1. rész esetén az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. rész C: szakaszában a „Megtévesztés, információ visszatartása, képtelenség a szükséges iratok benyújtására, bizalmas információk megszerzése” pont kitöltését is lehetővé tette Ajánlatkérő.