Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Suministros - 247669-2022

10/05/2022    S90

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2022/S 090-247669

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
30232000 Perifériás eszközök
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72500000 Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretébenaz Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

- az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponenskarakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint akialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúraeszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállításaés integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetekegy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokrólkészült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztőikézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

- közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhözaz ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1658
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 213-442466

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37614751
Postai cím: Montevideo u. 16/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13992010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 253 600 150.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás időpontja: 2022. április 22.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus KézbesítésiRendszer (EKR) kialakítása keretében

- az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponenskarakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a

kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,

valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra

eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása

és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek

egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői

kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,

HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

- közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében;

- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhözaz ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/10/2017
Befejezés: 01/10/2024
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 355 027 230.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37614751
Postai cím: Montevideo u. 16/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 1. számú mellékletét képező Ártáblázat 38. sorszámú, az eKR üzemeltetés alcsomag Hibaelhárítás feladatát, amely az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (eKR) átalánydíjas hibaelhárítási szolgáltatása, egységára 847 500,-Ft./hó, a felek törlik a szerződéses kötelezettségek közül.

A szerződés „3.1. Az Eladó Ajánlatának részét képező, a jelen Szerződés 1. számú mellékletétét képező Ártáblázat ” d) pontja:

d) Támogatások ellenértéke[4]: nettó 211 768 338,- Ft + mindenkor hatályos áfa azaz, nettó kettőszáztizenegymillió-hétszázhatvannyolcezer-háromszázharmincnyolc forint + mindenkor hatályos általános forgalmi adó, amely a jelen szerződésmódosítás a/ pontja szerinti összegben, a c/ pontban írt időponttól nem teljesítendő Hibaelhárítás feladat összegével csökkentésre kerül.

c) A Vevő által harmadik személlyel az eKR rendszer továbbfejlesztése tárgyában kötött szerződésre tekintettel, a fejlesztés éles környezetben történő bevezetésének időpontját figyelembe véve, a Vevő által előre, 30 nappal közölt időponttól, az Eladó nem köteles az a/ pontban írt Hibaelhárítás feladatkörébe tartozó feladatok ellátására, Vevőt pedig ettől a naptól nem terheli díjfizetési kötelezettség. Az Eladó által a jelen pontban írt időpontig már teljesített feladat ellenértéke az Eladót megilleti. Vevő az IT műszaki szolgáltatás tárgyában, a rendszer továbbfejlesztése érdekében kötöttendő szerződés vállalkozója által teljesítendő, a jelen szerződés Eladójának feladatellátását gátló tevékenység megkezdésének függvényében értesíti Eladó a hibaelhárítási feladat ellátásának megszűntetéséről.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Jelen módosítással a szerződés III.1.d) pontjába tartozó támogatás feladat ellenértéke csökken a 2024, 2023, évre eső teljes és a 2022. évre eső arányos mértékkel, amely a havi 847 500,- Ft összegű díj alapul vételével, a harmadik személlyel kötött szerződés teljesítésére 2022. március 31-i időpontot feltételezve 25 425 000,- Ft. Fentiek megfelelnek a Kbt. 141.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek, mert a módosítás nem éri el az uniós értékhatárt, és az ellenérték növekedés nem éri el a szerződéses ellenérték 10 %-át.

A szerződésmódosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek megfelel tekintettel arra, hogy AK számára nem volt előrelátható a szabályozó háttér változása, a piaci elvárások ilyen mértékű változásai, előbbiek miatt a rendszer tervezettnél gyorsabb továbbfejlesztése szükséges. A szerződés általános jellegét nem változtatja meg a hibajavítási részfeladat elmaradása, az ellenszolgáltatás összege csökken.

A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 380 452 230.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 355 027 230.00 HUF