Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 251661-2020

29/05/2020    S104

Dinamarca-Hedehusene: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 104-251661

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vejdirektoratet
Número de identificación fiscal: 60729018
Dirección postal: Guldalderen 12, Fløng
Localidad: Hedehusene
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2640
País: Dinamarca
Persona de contacto: Lykke Mondrup
Correo electrónico: ptw_lymo@vd.dk
Teléfono: +45 23665343
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://vd.dk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste

- Vejforvaltning

- Vejdrift

- Trafiksikkerhed

- Måledata

- Trafikstyring

- Entreprise

- Trafikledelse

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 60 679 200.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 1 omfatter videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer, som i dag varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med en række leverandører i Vejdirektoratets it-miljø. De eksisterende forretningssystemer er udviklet over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor det ligeledes fremgår, hvilke udviklingsværktøjer, teknologier, sprog, databaser, operativsystemer mv. disse er baseret på.

Delaftale 1 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer:

- Videreudvikling

- Vedligeholdelse

- Support

- Modning

- Refaktoreringsstøtte

- Forretningsanalyse

- Løsningsarkitektur

- Projektledelse

- Databaseadministration.

Generelt for ydelserne på delaftale 1 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 1, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 1 over en 4-årig periode er 50 000 000-75 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: B-Leverancesikkerhed / Ponderación: 54500000
Criterio de calidad - Nombre: C-Ydelser / Ponderación: 20000000
Precio - Ponderación: 42158400
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Den angivne vægtning for kvalitetskriterier er forskellen mellem karakteren 0 og karakteren 10. Karakteren omsættes til et fiktivt tillæg eller fradrag, som tillægges tilbudssummen.

Den angivne vægtning for pris er vinderens tilbudssum.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Descripción del contrato:

Delaftale 2 omfatter udvikling og vedligehold af Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer. Fremtidige forretningssystemer omfatter enten helt nye forretningssystemer under de i pkt. II.1.4 beskrevne systemområder, eller eksisterende forretningssystemer, som beskrevet i udbudsmaterialet, der i rammeaftaleperioden gennemgår en refaktorering på en ny strategisk platform.

Delaftale 2 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer:

- Udvikling

- Videreudvikling

- Vedligeholdelse

- Support

- Refaktorering

- Forretningsanalyse

- Løsningsarkitektur

- Entreprisearkitektur

- Projektledelse

- Bistand til systemforvaltning.

Generelt for ydelserne på delaftale 2 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 2, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 2 over en 4-årig periode er 75 000 000-100 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: B-Leverancesikkerhed / Ponderación: 82000000
Criterio de calidad - Nombre: C-Ydelser / Ponderación: 30000000
Precio - Ponderación: 63655200
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Den angivne vægtning for kvalitetskriterier er forskellen mellem karakteren 0 og karakteren 10. Karakteren omsættes til et fiktivt tillæg eller fradrag, som tillægges tilbudssummen.

Den angivne vægtning for pris er vinderens tilbudssum.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 226-554855
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Basecare A/S
Localidad: Søborg
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2860
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 34 180 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bocons ApS
Localidad: Taastrup
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Drive IT
Localidad: Slagelse
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mads Staunskjær ApS
Localidad: Helsingør
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 18 402 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cowi A/S
Localidad: Kongens Langby
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Systematic A/S
Localidad: Aarhus C
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 33 310 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Navco ApS
Localidad: Virum
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 21 850 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Netcompany A/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 15 650 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Alexandra Instituttet A/S
Localidad: Aarhus N
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 40 304 800.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Commentor A/S
Localidad: Aalborg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 25 140 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Netcompany A/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 23 400 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Nine A/S
Localidad: København K
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 53 240 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Visma Consulting A/S
Localidad: Kgs. Lyngby
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 37 991 200.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2) og III.1.3) - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål, der fremsendes efter d. 16. december 2019, vil ikke blive besvaret før tidligst d. 7. januar 2020.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
Dirección de internet: www.klfu.dk
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Localidad: Ingen.
País: Dinamarca
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/05/2020