TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 254160-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Makó: Trabajos de construcción

2018/S 112-254160

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
EKRSZ_36435593
Széchenyi tér 22.
Makó
6900
Hungría
Persona de contacto: Bakai Anita
Teléfono: +36 62511800
Correo electrónico: ivoviz@mako.hu
Fax: +36 62511801
Código NUTS: HU333

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mako.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.mako.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000209362018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000209362018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ivóvízminőség javítás

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Makó ivóvíz tervezés és kivitelezés Sárga FIDIC

Número de referencia: EKR000209362018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javító beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39330000
45111100
45111200
45223210
45231100
45231300
45240000
45262220
45262300
45262310
45262500
45262650
45262680
45310000
45320000
45321000
45350000
45410000
45421100
45442100
45453100
71245000
71320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU333
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Makó, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, Királyhegyes, Földeák, Óföldeák, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti, Pitvaros, Kövegy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Főbb feladatok és a mennyiségi számok a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában:

Tervezési feladatok:

Vízjogi létesítési valamint építési engedélyezési, bontási és egyéb kiviteli részlettervek készítése 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott és 3 elektronikus példányban.

Megvalósulási dokumentáció és bemérési terv 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott, valamint 3 elektronikus példányban.

Kivitelezési feladatok:

— Távvezeték építése Földeákról Igásra, kb. 3 km DN 100 vezeték a kapcsolódó átadási pontok kiépítésével,

— 1−1 db, összesen 2 db kút fúrása Királyhegyesen és Földeákon kútfej gépészettel és kútbekötő vezetékek építésével, valamint a szükséges energia ellátás és irányítástechnika kiépítésével.

A minimálisan elvárt vízhozam:

Királyhegyes esetében 300 l/p.

Földeák esetében 600 l/p.

A kutak becsült talpmélysége:

Királyhegyes 300 m.

Földeák 500 m.

— 10 db automatizált vegyszeres öntisztító egységgel rendelkező UV és 10 db helyszíni PVDF-reaktorral rendelkező klór-dioxid előállítására alkalmas utófertőtlenítő beépítése és irányítástechnikába integrálása, online klór-dioxid mérők beépítése.

Az utófertőtlenítő berendezések kapacitásának illeszkedni kell a vízműtelepek kapacitásához. Tájékoztató jelleggel a létesült technológiák kapacitása:

Makó 500 m³/h.

Apátfalva 130 m³/h.

Földeák 60 m³/h.

Ferencszállás 20 m³/h.

Maroslele 40 m³/h.

Kiszombor 70 m³/h.

Királyhegyes 12 m³/h.

Nagyér 40 m³/h.

Csanádpalota 2. telep (vízátadási pont) 80 m³/h (800 m³/d).

Nagylak vízmű (vízátadási pont) 15 m³/h (150 m³/d).

— Hálózatrekonstrukció (tételes összefoglaló táblázat a műszaki leírásban),

— Esteleges régészeti felügyelet és feltárás, annak költségeinek viselése,

— 270 m3 vasbeton műtárgy tároló felülvizsgálata és szükség szerinti felújítása.

AK saját forrásából (Állami finanszírozásból biztosított) projektrész feladatleírása:

— Főbb feladatok és a mennyiségi számok:

— Tervezési feladatok:

— Vízjogi létesítési valamint építési engedélyezési, bontási és egyéb kiviteli részlettervek készítése 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott és 3 elektronikus példányban,

— Megvalósulási dokumentáció és bemérési terv 4−4 + Hatóság által igényelt nyomtatott, valamint 3 elektronikus példányban,

— Kivitelezési feladatok:

— Nyertes AT kötelezettsége a Vízminőség-javító Program I. Szakaszában (KEOP finanszírozott projekt), a II. Szakaszában (KEHOP finanszírozott projekt) megvalósult és a III. Szakasz (Állami finanszírozású projekt) keretében megvalósításra kerülő létesítmények együttes üzeme alapján a próbaüzem lebonyolítása, a 201/2001 (X. 25.) Korm.rend. szerinti vízminőség tartós produkálása és a Vízjogi üzemeltetési valamint a Használatbavételi engedélyhez történő komplett dokumentum és adatszolgáltatás,

— Helyszíni vagy labor kisminta kísérletek végzése a kiválasztásra kerülő vegyszer kombináció optimális működésének igazolására,

— Aknákban lévő kútfejek komplett gépészeti felújítása a kútfejek térszintre történő kiemelésével, 5 db kút esetében (Makó),

— Az összes, üzemben maradó kút szellőzőcsövének átépítése: 27 db,

— Szerves anyag eltávolítás fokozása, vegyszeres elő-kicsapatással és oxigén bevitellel,

— Nyersvíz medencékben kiülepedő derítő iszap automatikus eltávolítása, és vasiszap ülepítő megfelelőségének ellenőrzése, valamint a szükséges átalakítások elvégzése,

— Meglévő homokszűrők felülvizsgálata és módosítása a vegyszeres elő-kicsapatás következtében megnövekedő terhelés miatt,

— A homokszűrők levegős lazításának kialakítása, méretezett, megfelelő levegő előkezeléssel ellátott légfúvó beépítésével,

— Törésponti klórgáz adagolás áthelyezése a homokszűrő előtti helyekről a homokszűrő után, és a teljes klórgáz adagoló rendszer felülvizsgálata,

— Kontakt tartályok kiépítése a klórgáz adagolás szétválasztásából eredő kontakt időigény biztosítására,

— Új GAC szűrők beépítése a szerves anyagok és AOX vegyületek fokozott eltávolítása érdekében,

— A meglévő homokszűrők és aktív szén adszorberek teljes töltet cseréje az üzemelő Nagyéri vízmű kivételével.

Folytatás itt: VI.4.3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: M2. a) pontra megajánlott szakember vízépítési és /vagy vízgazdálkodási létesítmény felújítást és/vagy építését magában foglaló ép. ber.-ban projektvezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: M2. b) pontra megajánlott szakember vasbeton műtárgyépítési vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: M2. c) pontra megajánlott szakember vízkezelési technológia tervezése területén szerzett szakmai többlettapasztalata / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Ferencszállás, Klárafalva vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Kiszombor vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 0,5
Criterio de calidad - Nombre: Földeák, Óföldeák vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 1,5
Criterio de calidad - Nombre: Maroslele vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 0,5
Criterio de calidad - Nombre: Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Csanádpalota, Kövegy vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Királyhegyes vízműtelep előteljesítése, legkedvezőbb megajánlás: 180 naptári nap / Ponderación: 1
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: KEHOP−2.1.4.-15-2017-00006
II.2.14)Información adicional

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása AT esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ/2. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési.

Beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Minimumkövetelmény:

SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában.

Az SZ/1.és SZ/2. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét – abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség – a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Előzetes igazolási mód: EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozat.

A Kr. 1. § (1)-(2) bek., 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

P1. A 321/2015. (X.30.) K.r. 19. § (1) bek. b) pontjában foglaltak értelmében – amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – AT csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti év vonatkozásában.

P2. és P3. A 321/2015. (X.30.) K.r. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. értelmében AT csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P1. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Amennyiben az AK által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása a jelentkezésben nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

P2. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el az 400 000 000 Ft összeget.

Ha az AT a fenti P1. iratokkal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az AK abban az esetben állapítja meg az AT P1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 750 000 000 HUF-ot.

P3. Alkalmatlan az AT, közös AT, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat vagy telep építése, bővítése vagy rekonstrukciója és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 750 000 000 HUF-ot.

Az előírt P1. alkalmassági követelményeknek a közös ATk közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. és P3 alkalmassági követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben az AT nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző lezárt három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M1. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél nevét,

— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,

— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap részletezettséggel, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),

— a teljesítés helyét,

— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.

M2. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik.

a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett és beüzemelt, legalább 3 darab UV fertőtlenítő berendezés beépítésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 darab vízkezelő műbe került elhelyezésre és hidraulikai kapacitása elérte vagy meghaladta a 375 m³/h kapacitást, továbbá automatizált vegyszeres öntisztító egységgel rendelkezik.

b) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett és beüzemelt, legalább 6 darab PVDF-reaktorral rendelkező klór-dioxid utófertőtlenítő berendezés beépítésére vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 darab vízkezelési technológiában került elhelyezésre és a vízmű kapacitása elérte vagy meghaladta a 375 m³/h kapacitást.

A fenti két referenciakövetelményeknek legfeljebb 5 db referenciával lehet megfelelni.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 60 hónapban) és a felhívás feladásától számított 8 éven (96 hónapon) belül kerültek megkezdésére.

Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

Az M1.a és M.1.b alkalmassági követelmények között az átfedés megengedett, azzal, hogy az előírt követelmények egyszerre egy vagy több szerződéssel is teljesíthetőek.

M2. Alkalmatlan az AT, aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vízépítési és /vagy vízgazdálkodási létesítmény felújítást és/vagy építését magában foglaló építési beruházásban projektvezetőként szerzett tapasztalattal. A projektvezetőként szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

b) 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. 2. rész 2. pontja szerinti (MV-M) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett tapasztalattal. A vízépítési létesítmény kivitelezésében szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TEL) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 24 hónap tervezési tapasztalattal vízkezelési technológiák tervezése területén. A vízkezelési technológiák tervezése területén szerzett időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat vonatkozásában a párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.

A fentebb feltüntetett szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek esetében a jogosultsághoz szükséges tapasztalaton kívül nevesített (min. 24 hónap) szakmai tapasztalatok esetében AK elfogadja azt is ha ezen tapasztalat a jogosultsághoz szükséges tapasztalat keretében került megszerzésre.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Kés. kötb. (késedelmes naponként a Szerz. ár 0,5 %, de összesen max Szerz. ár 10 %-a); meghiús. kötb. (a Szerz. ár 25 %-a); teljesítési bizt. (a Szerz. ár 5 %-a), jótállási bizt.: a Szerz ár 5 %-a.

KEHOP forrással érintett projekt rész: előleg-visszafiz. bizt. (szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nincs bizt.;jótáll: általános jótállás a műszaki átadástól 60 hó, kútszerkezetre a műszaki átadástól 120 hó, a 60 hó általános jótállást követően a jótállási biztosíték összege csökken a Szerz. Ár kútszerkezetekre vonatkozó részének 5 %-ára.

AK saját forrásával érintett projektrész jótállás: a műszaki átadástól 60 hó.

6 db részszámla (ideértve a végszámla, de az előlegszámlát nem) benyújtására van lehetőség. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

A bontási eljárás az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - AT-k részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

2. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.

3. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

4. AK gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. AK konzultációt nem tart.

6. FAKSZ: Szabó József, lajstromszám: 00480, Pintér Kristóf, lajstromszám: 00936.

7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

8. A közbeszerzési dokumentumok (KD) Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-t valamennyi érdeklődő számára korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

9. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 7,5 millió Ft. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. AK számlaszáma: 12069000-01212584-00100002

10. AK helyszíni bejárást tart. Az Ajánlati felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 10. munkanapon 10:00 órától kerül megtartásra. Találkozási helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A szerződéses megállapodás 2.6. pontjára tekintettel AK kifejezetten javasolja a helyszíni bejáráson való részvételt az érdeklődő gazdasági szereplők számára.

11. ATnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan legalább 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény mértékű építési-, szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, és a tervezésre vonatkozóan minimum 20 millió Ft/év és minimum 10 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással,

12. Az AK a saját forrással érintett projektrész tekintetében rögzíti, hogy új, kiegészítő pénzügyi forrást célzó kérelmet nyújtott be Magyarország Kormánya felé a Társulási Tanács 31/2017. (VIII.17.) IMJT. számú határozatának megfelelően. Az AK a kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegű forrás biztosítását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (5) bek.). A Kbt. 135. § (12) bek. megfelelően az AK rögzíti, hogy szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kiköti az új, kiegészítő forrásra vonatkozó igény elfogadását és az igényelt összeggel megegyező vagy azt meghaladó összegű forrás biztosítását rögzítő Támogatási Szerződés megkötését.

13. A KEHOP forrással érintett projektrész tekintetében elvárás, hogy a nyertes AT a teljesítés során hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztasson. Erről az ATknek ajánlatukban nyilatkozni kell.

14. III.2.2. pont kiegészítése: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek és az elszámolás alapja a tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ár.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Kiegészítés a VI.3) pont kapcsán a karakterkorlátozásra figyelemmel:

15. A KEHOP forrással érintett projektrész vonatkozásában az építés ideje alatt az építési hulladék mennyisége legalább 10 %-kal csökkenjen, melyet a nyertes ATnek építési hulladék nyilvántartó lappal kell igazolni a teljesítés során, továbbá ajánlatában is nyilatkozni kell ezen követelmény betartásáról.

16. Részajánlat kizárásának indoka: A Támogatási szerződés I. ütemében megvalósult technológiák, berendezések, gépek, kommunikáció, irányítástechnika egységes kialakítása igényli, hogy az ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok is egységes műszaki feltételrendszer és minőség biztosítása mellett valósuljon meg. A 8 db kistérségi vízmű működtetési és irányítástechnikai szempontból egy egységes rendszert képez, így azok biztonságos és gazdaságos üzemeltetése csak egy egységben történő megvalósításával biztosítható. A beruházás további, településenkénti részekre bontása továbbá azért sem lehetséges, mert az egyes vízmű telepek működtetését és a működésellenőrzést biztosító adatátvételi és automatizálási rendszer a projekt I. részében kiépítésre került, mely alapján egy diszpécser központ látja el a telepek összehangolt működését. A beruházási és üzemeltetési költségek optimalizálása indokolja az új projekt elemek ezen egységes automatizálási rendszerhez történő illesztését.

17. Folytatás innen II.2.4.:

— Dekantmedencék és dekantvíz átemelők kapacitásának felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elvégzése,

— Fertőtlenítési program végrehajtása, a fertőtlenítést akadályozó tényezők megszüntetése, és a fertőtlenítés feltételeinek megteremtése,

— Üzemen kívül kerülő kutak megszüntetése eltömedékeléssel (15 db),

— Használaton kívüli víztornyok elbontása (7 db),

— A tervezett technológiai elemek irányítástechnikába integrálása,

— Szükség esetén az elektromos energia ellátás bővítése,

— Minden olyan technológiai beavatkozás esetén, ami a technológiába levegő bevitellel jár (nyersvíz oldalon oxigén bevitel, homokszűrő levegős lazítása), gondoskodni kell a légtechnikai elemek, a levegőszűrés megfelelő kialakításáról (levegő előkezelés),

— Próbaüzem, minimum 3 hónap,

— 400 m³ vasbeton műtárgy tároló felülvizsgálata és szükség szerinti felújítása.

18. Értékelési részszempontok azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad a 2., 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében: 48 hónap

19. Ajánlathoz be kell nyújtani ATnek előleg-visszafizetési, teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatát.

20. Amennyiben a megajánlott szakember tekintetében az előírt jogosultság megléte a Kbt. 69. § (11) bek alapján ellenőrizhető, nem szükséges a jogosultság, illetve az annak megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat igazolása.

21. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.

22. AK a nettó vállalkozói díj 9,89 %-ának megfelelő mértékű (nettó) tartalékkeretet ír elő (FIDIC 13.5. pontja szerinti feltételes összeg). A tartalékkerettel való elszámolás módját a szerződéstervezet tartalmazza. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (5) bek. szerinti pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel.

23. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a KD-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018