Obras - 254367-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Trabajos de construcción

2018/S 112-254367

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 065-144054)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Szlachciak-Potasińska
Teléfono: +48 618553510
Correo electrónico: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Fax: +48 614152710
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umww.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Número de referencia: Szw/4/2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. 3.1 SIWZ oraz w następujących załącznikach do SIWZ: Projekt Budowlany Tom I części I-VII; Tom II części I-VIII Załącznik nr 8 do SIWZ, Projekt Wykonawczy Wielobranżowy wraz z informacjami BiOZ Tom I części I-XV, Tom II części I-XIX, Tom III części I-VI Załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Tom IV części I-XVIII Załącznik nr 10 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144054

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia
En lugar de:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: