TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254465-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Puszczykowo: Implantes ortopédicos

2018/S 112-254465

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Polonia
Persona de contacto: Robert Rosół
Teléfono: +48 618984093
Correo electrónico: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Fax: +48 618984056
Código NUTS: PL418

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/pl/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa endoprotez

Número de referencia: Szp.12/14/2018
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez na Blok Operacyjny Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje: dostawę endoprotez, udostępnienie instrumentariów, udostępnienie niezbędnego oprzyrządowania w przypadku dostaw cementu kostnego próżniowo mieszanego oraz płukania pulsacyjnego na czas trwania umowy, udostępnienie napędu z zasilaniem akumulatorowym wraz z akumulatorem zapasowym oraz końcówkami do wiercenia, frezowania, piły, w tym piły o ruchu wzdłużnym, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego – w zakresie przedmiotu umowy oraz utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 6 500 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie: 1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1000 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie: 1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego z opcją dla stawu rzepkowo-udowego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 150 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 7000 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie: 1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy stawu kolanowego całkowite pierwotne

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 500 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie: 1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 400 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoprotezy dwukłykciowe cementowe i bezcementowe stawu kolanowego

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 500 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie: 1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System kabli i płyt do złamań okołoprotezowych

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 400 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System Pulse Lavage

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 250 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cement kostny

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 500 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Spacery

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL418
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 200 PLN. Zamawiający żąda złożenia na wezwanie:

1) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.;

2) deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 211 ze zm.).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 188-384697
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego został określony w rozdz. IX i X SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa w formie JEDZ (ESPD), który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. XII SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018