Suministros - 254639-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Electricidad

2018/S 112-254639

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Hungría
Persona de contacto: Márton Levente
Teléfono: +36 301866849
Correo electrónico: levente.marton@fina-budapest2017.com
Fax: +36 12200043
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.fina-budapest2017.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Villamosenergia-beszerzés a 2018. évre vonatkozóan”

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Az MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő villamos energia beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 104 140 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Duna Aréna (1138 Bp., Népfürdő utca 36.), Margitsziget/Holdudvar (1138 Bp., Margitszigeti főút), Margitsziget/Petőfi Tábor (1138 Bp., Margitsziget), Dagály Strand (1138 Bp., Népfürdő utca 34.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Összesen 6 GWh, amely a szerződés teljesítése során 45 %-kal nőhet, szabványos minőségű (MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő) villamos energia beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt biztosítania kell egy fő, közvetlenül elérhető kiemelt kapcsolattartót az Ajánlatkérő részére azzal, hogy az ajánlatában nyilatkoznia kell a kapcsolattartó személy rendelkezésre állásáról.

A fogyasztási pontok a szerződéskötésig és/vagy a szerződéses időszak alatt változhatnak, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosításának lehetőségét, azzal, hogy az ajánlati felhívásban szereplő 6 GWh főmennyiség a csatlakozási pontok változásával arányosan változhat.

Meghiúsulási kötbér: a toleranciasáv alsó határáig le nem szállított mennyiség ára, a Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő egységáron.

Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, amelyben – Eladónak felróható okból – Vevőnek nem áll rendelkezésre a Szerződés 5.1. pontjában rögzített villamosenergia-mennyiség. A kötbér mértéke tekintettel a kiemelt nemzetközi rendezvényekre ezen időszakra minden megkezdett órára az érintett vételezési hely havi nettó átlagos energiadíjának 5 %-a (öt százaléka).

A tervezett karbantartást Szolgálatónak 30 munkanappal köteles írásban jelezni Ajánlatkérőnek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A szerződés időtartama alatt a villamos energia mennyisége a teljes mennyiségtől (6 GWh) pozitív irányban, + 45 %-ban eltérhet.

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés 2019. december 31. napjáig meghosszabbítható.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Dagály Strand átadása nem tisztázott, így a 2018. január 31-én Ajánlatkérő használatába kerülő ingatlan villamosenergia-igényét Ajánlatkérőnek nem állt módjában korábban felmérni, a létesítmény villamosenergia-ellátását annak újranyitásához és közegészségügyi feladatellátásához is folyamatosan biztosítani szükséges.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 073-161411
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

„Villamosenergia-beszerzés a 2018. évre vonatkozóan”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
CYEB Energiakereskedő Kft.
Szmolnyica sétány 6/5.
Szentendre
2000
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 100 140 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 104 140 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők:

1. nyertes ajánlattevő:

CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.)

Adószám: 22742933-2-44.

2.

MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207–209., 12898019-2-44).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018