Suministros - 254667-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Equipamiento médico

2018/S 112-254667

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
Olsztyn
10-357
Polonia
Persona de contacto: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Teléfono: +48 895322900
Correo electrónico: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Fax: +48 895322976
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń medycznych realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury,

Número de referencia: DOZ.383.7.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na dostawę następujących urządzeń medycznych:

a) Zadanie nr 1 - cyfrowy aparat rtg – 1 szt.,

b) Zadanie nr 2 - zestaw do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS – 1 szt.,

c) Zadanie nr 3 - szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia – 1 kpl.,

d) Zadanie nr 4 - respirator transportowy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach do SIWZ oznaczonych nr 1 oraz 4a do 4d.

3. Wraz z oferowanym urządzeniem medycznym Wykonawca dostarczy:

a) gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),

b) instrukcje obsługi w języku polskim – 2 egz.,

c) wypełniony paszport techniczny – 2 egz.,

d) informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia – 2 egz.,

e) aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 418 209.46 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - aparat rtg 1 szt.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa cyfrowego aparatu rtg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.09.01.01-28-0012/17-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 - zestaw do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS 1 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa zestawu do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.09.01.01-28-0012/17-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 - szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia 1 szt.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa szafy do przechowywania endoskopów z systemem suszenia 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPWM.09.01.01-28-0012/17-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 - respirator transportowy 1 szt.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa respiratora transportowego 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: ROWM.09.01.01-28-0012/17-00
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Cyfrowy aparat rtg 1 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FujiFilm Europe GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 178
Warszawa
02-486
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 750 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 667 223.83 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zestaw do ultrasonografii przezoskrzelowej EBUS 1 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Varimed Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Wrocław
50-442
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 575 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 765 210.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia 1 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Varimed Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Wrocław
50-442
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 83 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 69 660.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Respirator transportowy 1 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Drager Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 57 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 46 440.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Pozostałe informacje na temat środków odwoławczych znajdują się w Ustawie, w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018