Suministros - 254673-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Liptovský Mikuláš: Autobuses y autocares

2018/S 112-254673

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
37910337
Demänová 393
Liptovský Mikuláš
031 01
Eslovaquia
Persona de contacto: PhDr. Zuzana Korčoková, PhD.
Teléfono: +421 442883303
Correo electrónico: obstaravanie@aos.sk
Código NUTS: SK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012

Dirección del perfil de comprador: http://www.aos.sk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb

Número de referencia: AOS-300/21-58/2018
II.1.2)Código CPV principal
34121000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb.

— počet jazdených 1000 km,

— rok výroby 2018,

— vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné),

— kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní,

— chladnička,

— robotizovaná prevodovka,

— systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného pruhu),

— adaptabilní tempomat,

— nezávislé kúrenie,

— miesta na sedenie min. 47.

Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 241 666.66 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK031
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb.

— počet jazdených 1000 km,

— rok výroby 2018,

— vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné),

— kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní,

— chladnička,

— robotizovaná prevodovka,

— systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného pruhu),

— adaptabilní tempomat,

— nezávislé kúrenie,

— miesta na sedenie min. 47.

Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Cena predmetu zákazky / Ponderación: 80
Criterio de calidad - Nombre: Cena servisu predmetu zákazky / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena predmetu zákazky / Ponderación: 80
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena servisu predmetu zákazky / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-146429
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
35780754
Tuhovská 5
Bratislava
831 07
Eslovaquia
Correo electrónico: gabriela.mihalovicova@daimler.com
Código NUTS: SK031
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 241 666.66 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018