Suministros - 254726-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Neumáticos para motocicletas

2018/S 112-254726

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
Opole
45-077
Polonia
Persona de contacto: Eugenia Poniży, Anna Lis
Teléfono: +48 774222673
Correo electrónico: zamowienia@op.policja.gov.pl
Fax: +48 774222114
Código NUTS: PL524

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.opolska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad 2 opony motocyklowe

Número de referencia: WS-Z.2380.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
34411200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon motocyklowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 823 660.29 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon motocyklowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku do SIWZ. Podane ilości asortymentu określone w OPZ, należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy.

Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi "jednorazowe zamówienie", Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony w terminie do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem na numer Wykonawcy przez Zamawiającego na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole.

Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 m-cy licząc od dnia ich produkcji.

Opony muszą być objęte gwarancją min. 24 m-cy liczoną od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego.

Podany indeks prędkości oraz nośność podane w opisie przedmiotu zamówienia są wartościami minimalnymi jakie musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na opony / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 052-114718
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawy opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad 2 opony motocyklowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 47 592.81 PLN
Valor total del contrato/lote: 17 097.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801 / 4587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018