Suministros - 254808-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wałbrzych: Equipamiento médico

2018/S 112-254808

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Teléfono: +48 746489941
Correo electrónico: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Fax: +48 746489700
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im.

Número de referencia: Zp/10/PN-5/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pakiet nr 1 – Aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny.

Pakiet nr 2 – USG kardiologiczne wraz z oprogramowaniem.

Pakiet nr 3 – Platforma histopatologiczna.

Pakiet nr 4 – System do obsługi pracowni cytostatycznej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 867 850.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne.

1. Aparat oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, wyprodukowany w 2018 r. TAK

2. Najważniejsze podzespoły, min. generator, mechanika stół kostny, statyw, zawieszenie sufitowe lampy rtg, pochodzą od tego samego producenta TAK

Generator wysokiego napięcia.

3. Generator wysokiej częstotliwości min 200 kHz TAK

4. Moc generatora min. 65 kW

5. Zakres napięć min. 40-150 kV

6. Zakres miliamperosekund dla trybu AEC i trybu ręcznego min. 0,4-850 mAs

7. Zakres prądów min. 10-800 mA

8. Zakres czasu ekspozycji od 0,001 do 5 s

9. Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów TAK

10. Automatyka zdjęciowa (APR) TAK

11. Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora TAK

12. Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku

Osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych.

Parametrów radiograficznych TAK.

Lampa rtrg na zawieszeniu sufitowym.

13. Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 1800 mm

14. Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 3000 mm r

15. Zakres pionowego ruchu kołpaka min. 1500 mm

16. Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej min. ±130o

17. Zakres obrotu kołpaka z lampa RTG wokół osi poziomej min. ±135o

18. Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych z zachowaniem odległości SID TAK

19. Możliwość dokonania na monitorze LCD zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze lub bezpośrednio z konsoli technika TAK

20. Możliwość dokonania na monitorze LCD zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji: kV, mAs lub bezpośrednio z konsoli technika TAK

21. Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze LCD na kołpaku: kąta lampy, odległości SID TAK

22. Automatyczny i ręczny dobór dodatkowej filtracji w kolimatorze TAK

23. Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym TAK

24. Pomiar lub kalkulacja dawki DAP TAK

25. Wymiary małego ogniska lampy RTG Max. 0.6 mm

26. Wymiary dużego ogniska lampy RTG Max. 1.3 mm

27. Moc małego ogniska Min. 30 kW

28. Moc dużego ogniska Min. 100 kW

29. Szybkość wirowania anody Min. 9 500 obr/min

30. Pojemność cieplna anody Min. 300kHU

31. Szybkość chłodzenia anody Min. lOOkHU/min

32. Pojemność cieplna kołpaka Min. 2.0 MHU

33. Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: lmmAI+0,1 mm Cu, Imm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. lub 1 mmAI lub odpowiednie filtry miedziane TAK

34. Automatyczny i ręczny dobór dodatkowej filtracji w

Kolimatorze TAK.

Stół kostny z pływającym blatem.

35. Wymiary blatu stołu. Min: 75 x 220 cm

36. Zakres ruchu poprzecznego blatu Min. 200 mm

37. Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. ±600 mm

38. Zakres ruchu szuflady detektora Min. 45 cm

39. Minimalna wysokość blatu od podłogi Max 55 cm

40. Zakres pionowego ruchu stołu Min. 30 cm

41. Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy napięciu 100 kVp Max 0,8 mm Al

42. Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem detektora w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) dla ekspozycji z detektorem w

Stole TAK.

43. Dopuszczalna masa pacjenta Dla obciążenia statycznego min 320 kg, dla

Dynamicznego Min. 200 kg.

44. Kratka przeciw rozproszeniowa. Podać parametry kratki Ogniskowa kratki w zakresie

100 cm ≤ fO ≤ 120 cm

45 Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchami stołu z opcją przycisku blokującego przełączniki nożne sterowania stołem TAK

46. Uchwyty do rak pacjenta TAK

47. Uchwyt detektora dla zdjęć promieniem bocznym TAK

Statyw do zdjęć odległościowych.

W Związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szcegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPDS.06.02.00-02-0075/16
II.2.14)Información adicional

Główny kod CPV – 33100000-1 – Urządzenia medyczne.

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 1 – 33111200-3 – Rentgenowskie stacje robocze.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

USG kardiologiczne wraz z oprogramowaniem

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat USG ECHO z 3 głowicami (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017).

Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2016.

Kliniczny, cyfrowy, echokardiograf klasy Premium z kolorowym Dopplerem.

Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy.

Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.

Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4.

Monitor LCD z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali, rozdzielczości min 1920x 1080 pixeli.

Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo.

Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu.

Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali.

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 obrazów.

Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 600 s.

Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1,0 – 35,0 cm.

Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 40.

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół.

Obrazowanie 3/4D.

Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min:

B, B + B, 4 B.

M.

B + M.

D.

B + D.

B + C (Color Doppler).

B + PD (Power Doppler).

4 B (Color Doppler)

4 B (Power Doppler)

B + Color + M.

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 2000 obrazów/s.

Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 250 obrazów/s.

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD).

Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s.

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD).

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach.

Tryb anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym.

M-mode kolorowy.

Tryb anatomiczny M-mode na zapamiętanych pętlach obrazowania 2D.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPDS.06.02.00-02-0075/16
II.2.14)Información adicional

Główny kod CPV – 33100000-1 – Urządzenia medyczne.

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 1 – 33111200-3 – Rentgenowskie stacje robocze.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Platforma histopatologiczna

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Zdalne sterowanie mikroskopem przez Internet.

• Zmiana obiektywów.

• Zmiana natężenia oświetlenia.

• Zmiana pozycji stolika XY.

• Zmiana pozycji w osi Z - Użytkownicy mogą manualnie zmieniać płaszczyznę ostrości.

• Użytkownicy mogą korzystać z funkcji autofocus.

Obsługa urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej.

Wspierane przeglądarki:

• Chrome.

• Safari.

• Firefox.

• Internet Explorer.

• Opera.

Wsparcie dla tabletów z systemem operacyjnym iOS i Android.

Obsługa gestów.

7 / 14

Skróty klawiszowe.

Możliwość współpracy wielu konsultantów jednocześnie.

• Użytkownicy mogą wspólnie oglądać obraz mikroskopowy.

• Użytkownicy mogą porozumiewać się ze sobą dzięki wbudowanej aplikacji typu chat (text).

• Użytkownicy mogą porozumiewać się dzięki wbudowanej aplikachu typu voice-chat (audio).

• Użytkownicy mogą zaznaczać obszary oraz pozostawiać komentarze do późniejszej konsultacji.

Metody nawigacji.

• Użytkownicy mogą przesuwać pole widzenia metodą drag and drop.

• Użytkownicy mogą centrować pole widzenia przy użyciu skrótu klawiszowego i kliknięcia.

• Użytkownicy mogą zmieniać powiększenie przy użyciu rolki myszki komputerowej.

• Użytkownicy mogą zmieniać powiększenie przy użyciu suwaka.

• Użytkownicy mogą zmieniać pozycję stolika XY poprzez kliknięcie zadanej pozycji na mapie nawigacyjnej.

Praca z obrazem.

• Możliwość podziału pola roboczego na 2 lub 4 widoki.

• Możliwość przeglądania zeskanowanych obrazów w formacie TIFF.

• Możliwość ukrywania obszarów zeskanowanych i adnotacji, tak aby nie zaciemniały przeglądanych obrazów.

• Tryb lokalny: Użytkownik pracujący przy stacji roboczej bezpośrednio przy mikroskopie może oglądać obraz wformacie video MJPEG.

• Możliwość zapisu zrzutu pola roboczego w formacie PNG.

Adnotacje.

• Oprogramowanie umożliwia nanoszenie komentarzy tekstowych na obraz.

• Oprogramowanie umożliwia nanoszenie linii na obraz.

• Oprogramowanie umożliwoa nanoszenie elipsy na obraz.

• Oprogramowanie pozwala na pomiar długości na obrazie.

• Oprogramowanie pozwala na pomiar pól powierzchni na obrazie.

Raporty.

• System umożliwia użytkownikom tworzenie raportów z badania/konsultacji.

• Format wyjściowy raportu: PDF.

• Użytkownik może umieszczać w raporcie tekst.

• Użytkownik może umieszczać w raporcie obrazy z mikroskopu.

• Użytkownik może umieszczać w raporcie obrazy z dysku komputera.

Zarządzanie użytkownikami.

• Administrator systemu może zarządzać dostępem przez tworzenie/usuwanie kont użytkowników.

• Konta użytkowników chronione są hasłem.

• Administrator może czasowo blokować dostęp użytkownikom.

• Użytkownicy mogą samodzielnie edytować swój profil i zmienić hasło.

System wysyła powiadomienia e-mail użytkownikom.

• Informacja o utworzeniu konta.

• Zaproszenia do udziału w sesji.

Konfiguracja systemu umożliwia zablokowanie wysyłania zaproszeń do użytkowników nie posiadających kontaw systemie.

Zarządzanie sesjami konsultacyjnymi.

• Dostęp do sesji możliwy jest tylko dla zaproszonych użytkowników.

• Administrator systemu może zaprosić konsultantów do udziału w sesji.

• Właściciel sesji może zaprosić konsultantów do udziału w sesji.

8 / 14

• Możliwość powiązania sesji z przypadkiem (lub przypadkami) badania diagnostycznego.

• Możliwość powiązania szkiełka z kodem kreskowym (wymagany zewnętrzny czytnik).

Archiwizacja.

• Sesje, które zostały odłączone od mikroskopu trafiają do archiwum wraz z adnotacjami, zeskanowanymiobrazami i raportem.

• Administrator decyduje kiedy usunąć sesję z archiwum.

• Możliwość wyszukiwania sesji w archiwum:

— Poprzez filtrowanie informacji o przypadku,

— Poprzez filtrowanie informacji o pacjencie: Imię, Nazwisko, PESEL,

— Poprzez filtrowanie informacji o sesji: Data utworzenia, Utworzona przez, Identyfikator mikroskopu.

• Możliwość wyboru jednego lub wielu obszarów do skanowania, przy użyciu wybranego obiektywu.

W związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPDS.06.02.00-02-0075/16
II.2.14)Información adicional

Główny kod CPV – 33100000-1 – Urządzenia medyczne.

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 3 – 38510000-3 - Mikroskopy.

Pakiet nr 3 i 4 - 48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System do obsługi pracowni cytostatycznej

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

System posiada polski interfejs użytkownika.

9 / 14

Pełna obsługa systemu w języku polskim.

System posiada wyszukiwarkę kontekstową.

Oprogramowanie serwerowe działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemami Windows XP i nowsze, Linux, Mac.

Oprogramowanie klienckie działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemami Windows XP i nowsze, Linux, Mac.

Obowiązkowa prezentacja działania aplikacji na systemie Windows, Linux, Mac.

Polskie znaki diakrytyczne są dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie.

Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z późniejszym użytkowaniem silników bazdanych oraz innych rozwiązań zewnętrznych użytych w oprogramowaniu.

Oprogramowanie klienckie ma możliwość pracy na wielu monitorach oraz możliwość dzielenia przestrzeni roboczej programu do np. jednoczesnego wyświetlenia dwóch planów terapii w celu porównania.

Możliwość dowolnego definiowania skrótów klawiszowych do funkcji programu z możliwością edycji przez użytkownika.

Skróty klawiszowe definiowane są dla pojedynczego stanowiska (komputera).

Minimalne wymagania systemowe części klienckiej:

Procesor: 2GHz 1GB RAM.

System operacyjny: Windows XP lub nowszy, Linux, Mac.

Program przechowuje podstawowe dane personalne o pacjencie tj.:

Imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania (ulica, kraj, kod pocztowy, miejscowość), data urodzenia, miejsce urodzenia, nr telefonu, e-mail, numer pacjenta (np. PESEL), osoby upoważnione do odbioru dokumentacji z rodzajem pokrewieństwa, nr ubezpieczenia, status ubezpieczenia (konfigurowalne pole wyboru), okres ważności ubezpieczenia, rodzaj dokumentu ubezpieczenia, komentarz (pole opisowe), wysokość dawek skumulowanych konkretnych substancji czynnych przyjętych przez pacjenta w innych ośrodkach leczenia.

Program przechowuje podstawowe informacje o pobycie pacjenta w ośrodku leczenia ambulatoryjnego lubstacjonarnego tj.:

Data i czas przyjęcia, oddział lub poradnia, data i czas wypisu, identyfikator pobytu (np., nr księgi głównej), tryb przyjęcia, pole tekstowe uwag.

Program przechowuje dane o postawionej diagnozie i chorobach współistniejących w postaci kodów międzynarodowych ICD10.

Program przechowuje informacje o wynikach badań pacjenta.

Wyniki badań pacjenta można wprowadzać w powiązaniu z pobytem oraz bez powiązania z pobytem.

Każde badanie jest oznaczone własną sygnaturą czasową.

Program umożliwia automatyczne obliczanie wyników badań, których rezultaty zależą od innych parametrów badań (np. powierzchnia ciała, klirens kreatyniny, itp.).

Program umożliwia rozpisanie indywidualnego planu terapii pacjenta na dwa sposoby:

— adaptację istniejącego schematu terapii,

— poprzez ręczną konfigurację w przypadku indywidualnych programów terapeutycznych,

— poprzez ręczne dodawanie leków cytostatycznych do wybranego cyklu planu terapii.

Przy tworzeniu planu terapii można ograniczyć liczbę cykli w stosunku do źródłowego schematu.

Przy tworzeniu planu terapii można wpisać uwagi, które pojawią się, zależnie od wyboru na początku i/lub na jego końcu.

Przy tworzeniu planu terapii można określić specyficzne dla planu ograniczenia dawek jednorazowej, dobowej, życiowej dla konkretnych substancji czynnych.

10 / 14

Stworzony indywidualny plan terapii pacjenta może być dowolnie modyfikowany przez lekarza i/lub farmaceutę, posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z autoryzacją.

Elementy planu terapii to:

— definicje cykli wraz z okresami przerw pomiędzy nimi,

— definicje podań leków wymagających przygotowania (cytostatyków itp.) obejmujące:

— datę i ew. czas podania,

— czas-okresu, kolejności i sposobu podania,

— ew. zależności (przedziały) czasowe pomiędzy poszczególnymi lekami,

— priorytet (rutynowy – pilny).

W związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPDS.06.02.00-02-0075/16
II.2.14)Información adicional

Pakiet nr 4 - 48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 018-036578
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medix Sp. z o.o. sp. k.
ul. Kokoryczki 18
Warszawa
04-191
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 833 334.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 958 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

USG kardiologiczne wraz z oprogramowaniem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medinco Polska Sp. z o.o. sp. k.
ul. Sarmacka 5/31
Warszawa
02-972
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 600 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 535 850.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Platforma histopatologiczna

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 170 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 174 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

System do obsługi pracowni cytostatycznej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Info-Lider Sp. z o.o.
ul. Małachowskiego 45
Katowice
40-689
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 200 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 199 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018