TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254875-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Västerås: Equipo de cocina

2018/S 112-254875

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Växjö kommun
212000-0662
Box 1222
Växjö
351 12
Suecia
Persona de contacto: Christin Atterheim
Correo electrónico: christin.atterheim@vaxjo.se
Código NUTS: SE212

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vaxjo.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Köksutensilier

Número de referencia: KS 2017-00439
II.1.2)Código CPV principal
39221000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandling av köksutensilier.

Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till christin.atterheim@vaxjo.seEndast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet. Ekonomisk kapacitet.

1. Skatter och sociala avgifter

2. F-skatt

3. Underleverantörer

4. Finansiell och ekonomisk ställning

Teknisk förmåga och kapacitet.

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta upphandlingsdokument.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 11 500 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39220000
39221100
39221110
39221122
39221123
39221210
39223000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE212
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandling av köksutensilier.

Kompletterande information.

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress:

www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till christin.atterheim@vaxjo.se Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet.

Ekonomisk kapacitet.

1. Skatter och sociala avgifter

2. F-skatt

3. Underleverantörer

4. Finansiell och ekonomisk ställning

Teknisk förmåga och kapacitet.

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta upphandlingsdokument.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 036-078072
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Menigo Foodservice AB
556044-4647
Box 1120
Västerås
721 28
Suecia
Correo electrónico: haydee.magnusson@menigo.se
Código NUTS: SE12

Dirección de internet: http://www.menigo.se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 11 500 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Växjö
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018