TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254889-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zielona Góra: Reactivos de laboratorio

2018/S 112-254889

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 090-202036)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polonia
Persona de contacto: Paulina Lisowska
Teléfono: +48 683296609
Correo electrónico: tz@szpital.zgora.pl
Fax: +48 683255808
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.zgo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów do wykonania badań immunochemicznych, oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowe

Número de referencia: TZ.372.34.2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów do wykonania badań immunochemicznych, oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium Analitycznego. Zamówienie obejmuje 3 zadania (części).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202036

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.6.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Léase:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.6.2018 r. o godzinie 10:30 w sali nr 203 (budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: