Suministros - 254895-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Red de comunicaciones

2018/S 112-254895

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245644)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dombrowska
Correo electrónico: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746359
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.pansa.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.pansa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy artykułów teletechnicznych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez okres 36 miesięcy

Número de referencia: AMZP-2227-12/33/2018
II.1.2)Código CPV principal
32412000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów teletechnicznych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez okres 36 miesięcy. Miejsce dostawy to ośrodki terenowe Zamawiającego na terenie Polski (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Zielona Góra). Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część nr 1 – Dostawa części teletechniczne; Część nr 2 - Dostawa części do sprzętu sieciowego. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy lub do wykorzystania Ceny Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy oraz § 4 ust. 2 Umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis wraz z wykazem części, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pansa.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245644

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin skłądania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: