TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254901-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Vehículos de motor

2018/S 112-254901

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166554)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
AK17756
Visegrádi utca 49.
Budapest
1132
Hungría
Persona de contacto: dr. Urbán Zsolt
Teléfono: +36 17691704
Correo electrónico: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szgyf.gov.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.szgyf.gov.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gépjárművek beszerzése keretmegállapodás keretében adásvételi szerződéssel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára

II.1.2)Código CPV principal
34100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gépjárműparkjának bővítése érdekében az alábbiak szerint:

1. rész: Személygépjárművek alsó-közép, 3. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése,

2. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése,

3. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó, rámpával ellátott új személygépjárművek beszerzése,

4. rész: 15 fős kisbusz beszerzése.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166554

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Rövid meghatározás
En lugar de:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gépjármű parkjának bővítése érdekében az alábbiak szerint:

1. rész: Személygépjárművek alsó-közép, 3. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése

2. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése

3. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó, rámpával ellátott új személygépjárművek beszerzése

4. rész: 15 fős kisbusz beszerzése

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Léase:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gépjármű parkjának bővítése érdekében az alábbiak szerint:

1. rész: Személygépjárművek alsó-közép, 3. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése

2. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó új személygépjárművek beszerzése

3. rész: Egyterű személygépjárművek 5. kategóriába tartozó, rámpával ellátott új személygépjárművek beszerzése

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Becsült teljes érték vagy nagyságrend
En lugar de:

2 270 000 000 Ft

Léase:

2 221 000 000 Ft

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1.
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjánakkorszerűsítése, bővítése érdekében.

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja afigyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 38 db.

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttesrendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadottkeretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 100 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belülkell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Léase:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának korszerűsítése, bővítése érdekében

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 38 db

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 160 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni, előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása

AK egyforma (azonos márkájú és típusú) gépjárműveket kíván beszerezni, nem ad lehetőséget ezen részajánlattételen belül egymástól eltérő gépjárművel beszerzésére.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 1.
Localización del texto que se va a modificar: Értékelési szempontok
En lugar de:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (g/kWh) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám:4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 70

Léase:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (l/100 km) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 7

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Ár - Súlyszám: 80

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 1.
Localización del texto que se va a modificar: Becsült teljes érték vagy nagyságrend
En lugar de:

Érték áfa nélkül: 100 000 000 HUF

Léase:

Érték áfa nélkül: 160 000 000 HUF

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1.
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
En lugar de:

Időtartam hónapban: 24

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.

Léase:

Időtartam hónapban: 12

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 6 hónap időtartammal.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2.
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjánakkorszerűsítése, bővítése érdekében.

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja afigyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 18 db.

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttesrendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 160 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belülkell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesítenielőteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.1.1.-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése,hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása és EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Léase:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának korszerűsítése, bővítése érdekében

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 18 db

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 141 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.1.1.-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása és EFOP-2.2.4-VEKOP-16 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek.

AK egyforma (azonos márkájú és típusú) gépjárműveket kíván beszerezni, nem ad lehetőséget ezen részajánlattételen belül egymástól eltérő gépjárművel beszerzésére

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 2.
Localización del texto que se va a modificar: Értékelési szempontok
En lugar de:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (g/kWh) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám:4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 70

Léase:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (l/100 km) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 7

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Ár - Súlyszám: 80

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 2.
Localización del texto que se va a modificar: Becsült teljes érték vagy nagyságrend
En lugar de:

Érték áfa nélkül: 160 000 000 HUF

Léase:

Érték áfa nélkül: 141 000 000 HUF

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2.
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
En lugar de:

Időtartam hónapban: 24

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.

Léase:

Időtartam hónapban: 12

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 6 hónap időtartammal.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 3.
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése
En lugar de:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának korszerűsítése, bővítése érdekében.

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 192 db.

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 1 920 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.2.2 -17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás – és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás 2023-ig projektek.

AK ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját, ami alapján érvénytelen azon ajánlat, amely nettó ajánlati ára („Ártáblázat” excel ilyen nevű során feltüntetett összeg) meghaladja a nettó 13 millió Ft-os értéket.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Léase:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjának korszerűsítése, bővítése érdekében

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 192 db

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 1 920 000 000 HUF.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 150 napon belül kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni, előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.2.2 -17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás – és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig projektek.

AK ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját, ami alapján érvénytelen azon ajánlat, amely nettó ajánlati ára („Ártáblázat” excel ilyen nevű során feltüntetett összeg) meghaladja a nettó 13 millió Ft-os értéket.

AK egyforma (azonos márkájú és típusú) gépjárműveket kíván beszerezni, nem ad lehetőséget ezen részajánlattételen belül egymástól eltérő gépjárművel beszerzésére

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 3.
Localización del texto que se va a modificar: Értékelési szempontok
En lugar de:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (g/kWh) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám:4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 70

Léase:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (l/100km) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 7

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 1

Ár - Súlyszám: 80

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 3.
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
En lugar de:

Időtartam hónapban: 24

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.

Léase:

Időtartam hónapban: 12

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 6 hónap időtartammal.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Elnevezés
En lugar de:

15 fős kisbusz beszerzése

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.2
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: További CPV-kód(ok)
En lugar de:

34100000

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.3
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: A teljesítés helye
En lugar de:

NUTS-kód: HU3

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

A teljesítés fő helyszíne:

A dokumentumokban meghatározott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartása alatt lévőintézmények részére Magyarország területén.

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: A közbeszerzés ismertetése:
En lugar de:

Keretmegállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) gépjárműparkjánakkorszerűsítése, bővítése érdekében.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást. AK felhívja afigyelmet a Kbt. 104. § (7) bekezdésére!

Tervezett mennyiség: maximum 8 db.

A megadott mennyiség tájékoztató jellegű, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát. Ajánlatkérő a megadottkeretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: nettó 90 000 000 HUF.

A gépkocsik a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttesrendelet 1. számú függelék II. fejezete e) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – kilencnél több állandóülőhely van) autóbusz-kategóriába tartozik.

A keretmegállapodás megkötése eredményeként az egyedi megrendeléstől számított 90 napon belül kell eladónak a megrendelt gépjárműveket a megrendelésben feltüntetett teljesítési helyszínen teljesíteni,előteljesítés megengedett.

Projekt száma és megnevezése: EFOP 2.2.2 -17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás – és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig projekt.

AK ezen rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontját, ami alapján érvénytelen azonajánlat, amely nettó ajánlati ára („Ártáblázat” excel ilyen nevű során feltüntetett összeg) meghaladja a nettó 13Mft-os értéket.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Értékelési szempontok
En lugar de:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos üzemanyag fogyasztása(energiafelhasználása) (l/100km) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/km) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos THC kibocsátása (g/km) / Súlyszám:4

Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek típusbizonyítvány szerinti fajlagos részecske kibocsátása (g/km) /Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 70

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Becsült érték vagy nagyságrend
En lugar de:

Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
En lugar de:

Az időtartam hónapban: 24

A szerződés meghosszabbítható: igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a II.2.4. pontban megadott keretösszeg a II.2.7. pontban megadott időtartam lejártakor még nem merül ki, a szerződés meghosszabbítható AK egyoldalú nyilatkozatával a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónap időtartammal.

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.10
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Változatokra vonatkozó információk
En lugar de:

Elfogadható változatok: nem

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.11
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Opciókra vonatkozó információ
En lugar de:

Opciók: nem

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.13
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: Európai uniós alapokra vonatkozó információk
En lugar de:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.2 -17 - és tervezetten az EFOP 2.2.5-17 projektek forrásaiból

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4.
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

Amennyiben a II.2.4) pontban meghatározott keretösszeg kimerül a II.2.7) pontban megadott időtartam előtt,úgy a keretmegállapodás időtartama rövidebb lehet.

Léase:

Ajánlatkérő törli az eljárás 4. részét.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
En lugar de:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben aKbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

AK a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).

M1.: A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, mely referenciaigazolás vagy nyilatkozat tartalmazza:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— szállítás tárgya, megnevezése,

— a szállított mennyiség,

— saját teljesítés arányát %ban,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek.

Megfelelően történt,

Az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kr 21.§(1a) bek. alapján AK három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr 22.§ (4) bekezdés).

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Léase:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

AK a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján)

M1.: A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, mely referenciaigazolás vagy nyilatkozat tartalmazza:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— szállítás tárgya, megnevezése,

— a szállított mennyiség,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kr 21.§(1a) bek. alapján AK három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr 22.§ (4) bekezdés).

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
En lugar de:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő:

1. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 25 db legalább 5 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására vonatkozó referenciamunkával.

2. és 3. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 7 db legalább 9 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására vonatkozó referenciamunkával.

4. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 1 db legalább 15 fő szállítására alkalmas autóbusz szállítására vonatkozó referenciamunkával.

Az előírt alkalmassági követelmények együttesen egy szerződésből is teljesíthetőek. A részenként előírt alkalmassági követelmények csak egy szerződésből teljesíthetőek. A 2. és 3. részre előírt alkalmassági feltételre (amennyiben AT mindkét részre ajánlatot kíván tenni) elegendő, ha AT egy referenciát mutat be.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. §(6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint. Kapacitást nyújtószervezet bevonása esetén az ajánlathoz csatolandó a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítése arányának kell elérnie az M.1.pontban meghatározott minimum feltételeket.

Az M1. alkalmassági minimumkövetelményekben a személygépkocsi és autóbusz alatt AK az 1/1975. (II. 5.)KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezetében definiált személygépkocsit és autóbuszt érti.

Léase:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő:

1. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 25 db legalább 5 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására vonatkozó referenciamunkával.

2. és 3. rész esetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 7 db legalább 9 fő szállítására alkalmas személygépjármű szállítására vonatkozó referenciamunkával.

Az előírt alkalmassági követelmények együttesen egy szerződésből is teljesíthetőek. A részenként előírt alkalmassági követelmények több szerződésből is teljesíthetőek. A 2. és 3. részre előírt alkalmassági feltételre (amennyiben AT mindkét részre ajánlatot kíván tenni) elegendő, ha AT egy referenciát mutat be.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint. Kapacitást nyújtó szervezet bevonása esetén az ajánlathoz csatolandó a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi referenciát kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a saját teljesítése arányának kell elérnie az M.1. pontban meghatározott minimum feltételeket.

Az M1. alkalmsasági minimumkövetelményekben a személygépkocsi alatt AK az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezetében definiált személygépkocsit érti.

Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
En lugar de:

A KM második részének teljesítésére valamennyi rész tekintetében a Kbt. 135. § (1), (6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. AK gépjárművenkénti részteljesítést és részszámlázást biztosít. AK előleget nem biztosít. Abban az esetben jogosult nyertes AT előleg igénylésére, amennyiben az adott megrendelés szállítói finanszírozással érintett, mely esetben a 272/2014. (XI.5.) K.r. 119. § (1) bek. b) pontjában rögzített 50 %-os előlegre tarthat igényt.

A KM második részében alkalmazott kötbér típusok (valamennyi rész tekintetében): késedelmi kötbér (1 %/nap,legfeljebb 15 naptári nap késedelem), meghiúsulási kötbér 25 %. Kötbéralap: késedelmesen teljesített termék nettó vételára.

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint.

Jótállás: min. 2 év (nyertes AT ajánlata alapján).

Részletesen lásd: szerződés és KD.

Léase:

A KM második részének teljesítésére valamennyi rész tekintetében a Kbt. 135. § (1), (6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. AK gépjárművenkénti részteljesítést és részszámlázást biztosít. AK előleget nem biztosít. Abban az esetben jogosult nyertes AT előleg igénylésére, amennyiben az adott megrendelés szállítói finanszírozással érintett, mely esetben a 272/2014. (XI.5.) K.r. 119. § (1) bek. b) pontjában rögzített 50 %-os előlegre tarthat igényt.

A KM második részében alkalmazott kötbér típusok (valamennyi rész tekintetében): késedelmi kötbér (1 %/nap, legfeljebb 15 naptári nap késedelem, késedelmi kötbér felső határa a nem teljesített gépjármű nettó ellenértékének 15 %-a), meghiúsulási kötbér 25 %. Kötbéralap: késedelmesen teljesített termék nettó vételára.

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint.

Jótállás: 4 év vagy 200 000 futott km (amelyik előbb teljesül) teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó, továbbá a karosszéria átrozsdásodására minimálisan 12 év jótállás, kezdete: adott gépjármű teljesítése (átadása)

Részletesen lásd: szerződés és KD.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásbantörténő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kellérnie, melyhez regisztrálnia szükséges. A letöltést a dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozatmegküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolítórendelkezésére bocsátani. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket.

2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pintér Kristóf, lajstromszáma: 00936.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő: 1. rész tekintetében 1 000 000 Ft, 2. rész tekintetében: 1 600 000 Ft, 3. rész tekintetében: 3 800 000 Ft, 4. rész tekintetében: 900 000 Ft. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10032000-00329905-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetésjogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Továbbiak lásd: KD.

4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, az azt részletező árazott terméklistát, továbbá eredeti példányban a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot a Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

8. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

9. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a KD-ban találhatók.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

12. Értékelés: Pontozás 0-10 között. 1. Bruttó ajánlati egységár és a 2. értékelési részszempont szerintiAz üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások minden egyes alszempontja esetében: fordított arányosítás, 3. Jótállás: egyenes arányosítás. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött 2. értékelési részszempontot alátámasztó táblázatot (KD melléklete). Részletek a KD-ban.

13. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlat: 1. Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások értékeit feltüntető táblázat, 2. minden megajánlott gépjármű Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított általános forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a hatóság által kiállított határozatot és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns oldalakat elektronikusan.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is,

— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kapa nyújtóról szóló nyilatkozatot.

15. AK a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás szerint folytatja le jelen eljárást,melynek eredményeképpen 1 érvényes és az értékelés során az 1. helyezett ajánlattevővel fogja megkötni a keretmegállapodást, amely alapján a keretmegállapodás 2. részében egyedi megrendelés útján szerzi be a gépjárműveket. Folytatás: VI.4.3. pontban

Léase:

1. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie, melyhez regisztrálnia szükséges. A letöltést a dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozatmegküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket.

2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pintér Kristóf, lajstromszáma: 00936.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő: 1. rész tekintetében 1 000 000 Ft, 2. rész tekintetében: 1 600 000 Ft, 3. rész tekintetében: 3 800 000 Ft. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10032000-00329905-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Továbbiak lásd: KD.

4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, az azt részletező árazott terméklistát, továbbá eredeti példányban a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot a Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

8. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

9. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a KD-ban találhatók.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

12. Értékelés: Pontozás 0-10 között. 1. Nettó ajánlati egységár és a 2. értékelési részszempont szerinti. Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások minden egyes alszempontja esetében: fordított arányosítás. Részletek a KD-ban.

13. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlat: 1. Az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások értékeit feltüntető táblázat, 2. minden megajánlott gépjármű Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított általános forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a hatóság által kiállított határozatot és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns oldalakat elektronikusan. Külföldi AT esetében az Európai Uniós típusbizonyítványt vagy annak másolatát és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns oldalakat szükséges benyújtani elektronikusan

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is,

— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kapa nyújtóról szóló nyilatkozatot.

15. AK a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás szerint folytatja le jelen eljárást, melynek eredményeképpen 1 érvényes és az értékelés során az 1. helyezett ajánlattevővel fogja megkötni a keretmegállapodást, amely alapján a keretmegállapodás 2. részében egyedi megrendelés útján szerzi be a gépjárműveket. Folytatás: VI.4.3. pontban

Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
En lugar de:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3. pont folytatása:

16. A szakmai ajánlat részeként a műszaki leírás mellékleteként rendelkezésre bocsátott ajánlattevő által kitöltött Ártáblázatot is csatolni kell, a benne foglalt tartalmi elemekkel kitöltve, aláírtan. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni cégszerűen aláírtan, mely tartalmazza a megajánlott gépjárművek leírásá tolyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által a műszaki leírásban előírt minimális paramétereknek való megfelelés.

17. AK a keretmegállapodásból történő egyedi megrendelések vonatkozásában az AT-nek közvetlen megrendelést küld. Továbbiak a szerződéstervezetben (IV. 1. pont).

18. AK felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás 1.-3. részei szerinti személygépjárművek kiemelt termékeknek minősülnek,és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya és az AK jellege (nem rendvédelmi-honvédelmi szerv) alapján jelenleg nincs hatályos keretmegállapodás központosított közbeszerzés keretében, így a hivatkozott kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság döntése alapján az ajánlatkérő saját hatáskörben jogosult a beszerzésre egészen addig, míg a KEF nem köt új keretmegállapodást. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) pontja alapján az eljárás adott rész szerződésének fentebb említett gépjármű kategóriákra vonatkozó része minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a KEF keretmegállapodás hatálybalépésének napján.

19. Az értékelési részszempontokra tett megajánlásának alátámasztására AT-nek be kell nyújtania a megajánlott gépjármű forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a Hatóság által kiállított határozatát és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns oldalait elektronikusan.

20. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, AK azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30)Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Léase:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3. pont folytatása:

16. A szakmai ajánlat részeként a műszaki leírás mellékleteként rendelkezésre bocsátott ajánlattevő által kitöltött Ártáblázatot is csatolni kell, a benne foglalt tartalmi elemekkel kitöltve, aláírtan. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni cégszerűen aláírtan, mely tartalmazza a megajánlott gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által a műszaki leírásban előírt minimális paramétereknek való megfelelés.

17. AK a keretmegállapodásból történő egyedi megrendelések vonatkozásában az AT-nek közvetlen megrendelést küld. Továbbiak a szerződéstervezetben (IV. 1. pont).

18. AK felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás 1.-3. részei szerinti személygépjárművek kiemelt termékeknek minősülnek, és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya és az AK jellege (nem rendvédelmi-honvédelmi szerv) alapján jelenleg nincs hatályos keretmegállapodás központosított közbeszerzés keretében, így a hivatkozott kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság döntése alapján az ajánlatkérő saját hatáskörben jogosult a beszerzésre egészen addig, míg a KEF nem köt új keretmegállapodást. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) pontja alapján az eljárás adott rész szerződésének fentebb említett gépjármű kategóriákra vonatkozó része minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a KEF keretmegállapodás hatálybalépésének napján.

19. Az értékelési részszempontokra tett megajánlásának alátámasztására AT-nek be kell nyújtania a megajánlott gépjármű forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a Hatóság által kiállított határozatát és az értékelési részszempontra tett megajánlásokat alátámasztó releváns oldalait elektronikusan.

20. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, AK azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

21. AK előírja, hogy AT nyilatkozzon az alap gépjárművel azonos gyártmányú és típusú összkerékmeghajtású gépjármű rendelhetőségéről

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 14:30
Léase:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 13:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
En lugar de:
Fecha: 20/07/2018
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 14:30
Léase:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 13:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás is módosul.

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy tárgyi eljárás 4. részét és az eljárás 3. értékelési részszempontját (Jótállás) teljes egészében törli, így arra nem adható be továbbiakban ajánlat.