TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254919-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bélgica-Brasschaat: Medicamentos diversos

2018/S 112-254919

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 106-241239)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
AZ Klina
Augustijnslei 100
Brasschaat
2930
Bélgica
Persona de contacto: De heer Jeroen Hendrickx
Teléfono: +32 36505030
Correo electrónico: jeroen.hendrickx@klina.be
Fax: +32 36505000
Código NUTS: BE211

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.klina.be

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Antibiotica, antivirale en antimycotica middelen

Número de referencia: AZ KLINA2018 - Antibiotica
II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De opdracht is een raamcontract voor 4 jaar voor de levering van antibiotica, antivirale en antimycotica middelen aan 5 ziekenhuizen, weliswaar jaarlijks opzegbaar.

Het betreft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Klina ziekenhuis, AZ rivierenland in Rumst; Sint Jozef Ziekenhuis in Malle en de 2 campussen van het AZ Monica.

Het Sint Jozef ziekenhuis in Malle is de eerste 3 jaar nog contractueel gebonden. De jaarlijkse verbruiken van het Sint Jozef ziekenhuis voor de verschillende geneesmiddelen werd daarom maar 1x meegerekend.

Voor de andere ziekenhuizen werd de jaarconsumptie vermenigvuldigd met 4, aangezien het mogelijks een periode van 4 jaar betreft.

Het AZ KLINA neemt in dit bestek de coördinerende rol op zich tot aan sluiting van de opdracht.

Voor de uitvoering van het contract dienen de geselecteerde leveranciers zich rechtstreeks tot de betrokken ziekenhuizen te wenden.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 106-241239

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1
Localización del texto que se va a modificar: tekst vervalt
En lugar de:

1.Alle producten voor onderstaande percelen dienen aan volgende eigenschappen te voldoen:

• Latex vrij

• De houdbaarheidsdatum bij levering dient indien mogelijk minstens 2 jaar te zijn

• Verpakking: indien de voorgestelde concentratie wordt aangeboden in glazen flacons, dienen deze voorzien te zijn van een valbeveiliging

Léase:

1.Alle producten voor onderstaande percelen dienen aan volgende eigenschappen te voldoen:

• Latex vrij

• De houdbaarheidsdatum bij levering dient indien mogelijk minstens 2 jaar te zijn

VII.2)Otras informaciones adicionales: