TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254931-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Productos farmacéuticos

2018/S 112-254931

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 096-218300)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Teléfono: +48 124247046
Correo electrónico: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.66.2018.LS)

Número de referencia: DFP.271.66.2018.LS
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 096-218300

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2
Lote nº: 15 i 68
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Acenocoumarolum - 4 200 sztuk;

2. Amisulpridum - 300 sztuk;

3. Amisulpridum - 2 100 sztuk;

4. Amisulpridum - 2 100 sztuk;

5. Benserazidum + Levodopum - 7 200 sztuk;

6. Bisoprololum - 60 000 sztuk;

7. Bromocriptini mesilas - 3 300 sztuk;

8. Buspironi hydrochloridum - 3 300 sztuk;

9. Calcii folinas - 180 sztuk;

10. Carbamazepinum - 2 700 sztuk;

11. Chlorprothixeni hydrochloridum - 4 500 sztuk;

12. Ciclosporinum - 2 000 sztuk;

13. Ciclosporinum - 2 300 sztuk;

14. Ciclosporinum - 800 sztuk;

15. Digoxinum - 7 200 sztuk;

16. Dorzolamidum + Timololum - 20 sztuk;

17. Doxycyclinum - 3 600 sztuk;

18. Enalaprili maleas - 5 400 sztuk;

19. Enalaprili maleas -1 080 sztuk;

20. Enalaprili maleas - 4 500 sztuk;

21. Fluoxetinum - 5 000 sztuk;

22. Flupentixoli decanoatum - 30 sztuk;

23. Flupentixolum - 500 sztuk;

24. Fluticasone propionate - 50 sztuk;

25. Furaginum - 43 200 sztuk;

26. Gentamicinum - 10 000 sztuk;

27. Insulin human (rDNA); 30 % insuliny rozpuszczalnej i 70 % insuliny izofanowej - 400 sztuk;

28. Lisinoprilum - 2 100 sztuk;

29. Lisinoprilum - 9 100 sztuk;

30. Lisinoprilum - 3 080 sztuk;

31. Lithium carbonicum - 6 600 sztuk;

32. Medroxyprogesteroni acetas - 30 sztuk;

33. Methotrexatum - 1 500 sztuk;

34. Methylprednisolonum - 21 600 sztuk;

35. Mianserini hydrochloridum - 5 400 sztuk;

36. Mianserini hydrochloridum - 5 400 sztuk;

37. Mianserini hydrochloridum - 1 080 sztuk;

38. Phenytoinum - 3 240 sztuk;

39. Prednisonum - 20 000 sztuk;

40. Prednisonum - 18 000 sztuk;

41. Pyrantelum - 54 sztuk;

42. Risperidonum - 40 sztuk;

43. Rivastigminum - 1 008 sztuk;

44. Rivastigminum - 504 sztuk;

45. Salbutamolum - 15 000 sztuk;

46. Selegilini hydrochloridum - 600 sztuk;

47. Solifenacinum - 300 sztuk;

48. Solifenacinum - 600 sztuk;

49. Spironolactonum - 36 000 sztuk;

50. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum - 6 500 sztuk;

51. Sulpiridum - 3 000 sztuk;

52. Sulpiridum - 540 sztuk;

53. Tramadoli hydrochloridum - 8 000 sztuk;

54. Venlafaxinum - 2 100 sztuk;

55. Venlafaxinum - 12 600 sztuk;

56. Verapamil hydrochloride - 200 sztuk;

57. Verapamilum - 2 200 sztuk;

58. Zuclopenthixoli decanoas - 150 sztuk;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 162 359.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wadium wynosi:

Część 15: 4 100,00 zł.

Léase:

II.2.1) Nazwa:

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Acenocoumarolum - 4 200 sztuk;

2. Amisulpridum - 300 sztuk;

3. Amisulpridum - 2 100 sztuk;

4. Amisulpridum - 2 100 sztuk;

5. Benserazidum + Levodopum - 7 200 sztuk;

6. Bisoprololum - 60 000 sztuk;

7. Bromocriptini mesilas - 3 300 sztuk;

8. Buspironi hydrochloridum - 3 300 sztuk;

9. Calcii folinas - 180 sztuk;

10. Carbamazepinum - 2 700 sztuk;

11. Chlorprothixeni hydrochloridum - 4 500 sztuk;

12. Ciclosporinum - 2 000 sztuk;

13. Ciclosporinum - 2 300 sztuk;

14. Ciclosporinum - 800 sztuk;

15. Digoxinum - 7 200 sztuk;

16. Dorzolamidum + Timololum - 20 sztuk;

17. Doxycyclinum - 3 600 sztuk;

18. Enalaprili maleas - 5 400 sztuk;

19. Enalaprili maleas -1 080 sztuk;

20. Enalaprili maleas - 4 500 sztuk;

21. Fluoxetinum - 5 000 sztuk;

22. Flupentixoli decanoatum - 30 sztuk;

23. Flupentixolum - 500 sztuk;

24. Fluticasone propionate - 50 sztuk;

25. Furaginum - 43 200 sztuk;

26. Gentamicinum - 10 000 sztuk;

27. Insulin human (rDNA); 30 % insuliny rozpuszczalnej i 70 % insuliny izofanowej - 400 sztuk;

28. Lisinoprilum - 2 100 sztuk;

29. Lisinoprilum - 9 100 sztuk;

30. Lisinoprilum - 3 080 sztuk;

31. Lithium carbonicum - 6 600 sztuk;

32. Medroxyprogesteroni acetas - 30 sztuk;

33. Methotrexatum - 1 500 sztuk;

34. Methylprednisolonum - 21 600 sztuk;

35. Mianserini hydrochloridum - 5 400 sztuk;

36. Mianserini hydrochloridum - 5 400 sztuk;

37. Mianserini hydrochloridum - 1 080 sztuk;

38. Phenytoinum - 3 240 sztuk;

39. Prednisonum - 20 000 sztuk;

40. Prednisonum - 18 000 sztuk;

41. Pyrantelum - 54 sztuk;

42. Risperidonum - 40 sztuk;

43. Rivastigminum - 1 008 sztuk;

44. Rivastigminum - 504 sztuk;

45. Wydzielona do cz. 68;

46. Selegilini hydrochloridum - 600 sztuk;

47. Solifenacinum - 300 sztuk;

48. Solifenacinum - 600 sztuk;

49. Spironolactonum - 36 000 sztuk;

50. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum - 6 500 sztuk;

51. Sulpiridum - 3 000 sztuk;

52. Sulpiridum - 540 sztuk;

53. Tramadoli hydrochloridum - 8 000 sztuk;

54. Venlafaxinum - 2 100 sztuk;

55. Venlafaxinum - 12 600 sztuk;

56. Verapamil hydrochloride - 200 sztuk;

57. Verapamilum - 2 200 sztuk;

58. Zuclopenthixoli decanoas - 150 sztuk;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 152 159.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wadium wynosi:

Część 15: 4 100,00 PLN.

[...]

II.2.1) Nazwa:

Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Salbutamolum - 15 000 sztuk;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 10 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wadium wynosi:

Część 68: 250,00 PLN.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 37
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Mleko początkowe, hipoalergiczne, przeznaczone głównie dla niemowląt do 6 miesiąca życia, białka typu OPTI PRO HA, LC PUFA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), tauryna oraz nukleotydy, laktoza, stosunek białka serwatkowego do kazeiny wynosi 70/30 - 1 600 sztuk

2. Aluminii acetotartras - 2 400 sztuk

3. Apixabanum - 360 sztuk

4. Apixabanum - 360 sztuk

5. Acidum salicylicum +

Flumetasonum -300 sztuk.

6. Barii sulfas - 900 sztuk

7. Biperiden lactate - 200 sztuk

8. Bisacodylum - 2 200 sztuk

9. Bisoprololum - 4 320 sztuk

10. Cabergolinum - 600 sztuk

11. Calcitoninum salmonis - 1 800 sztuk

12. Cyanocobalaminum - 4 000 sztuk

13. Denotivirum - 180 sztuk

14. Dimeticonum - 50 sztuk

15. Fluocinoloni acetonidum - 50 sztuk

16. Glyceroli suppositoria - 1 100 sztuk

17. Glyceroli suppositoria* 2 g czopki 8 500 sztuk

18. Lactobacillus rhamnosus GG 1 mld bakterii Białko 0,6 mg Węglowodany 1 mg Tłuszcz 221 mg Wartość energetyczna 8,35 kJ = 2 kcal Uwagi: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla ć noworodków, niemowląt, dzieci. Zawiera Lactobacillus rhamnosus GG - 1 000 sztuk

19. Memantini hydrochloridum - 420 sztuk

20. Moxifloxacinum - 100 sztuk

21. Olanzapine - 1 800 sztuk

22. Olanzapinum 300 mg - 100 sztuk

23. Olanzapinum - 15 sztuk

24. Olej MCT, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, cyjanokobalamina - 300 sztuk

25. Promazini hydrochloridum - 2 100 sztuk

26. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania na skórę; erytromycyna, octan cynku - 40 sztuk

27. Rifaximinum - 25 200 sztuk

28. Sertralinum - 180 sztuk

29. Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum - 200 sztuk

30. Woda oczyszczona, glicerol, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, hialuronian sodu, octan chlorheksydyny - 400 sztuk

31. Zofenopril - 1 120 sztuk

32. Zofenopril - 1 120 sztuk

Léase:

1. Mleko początkowe, hipoalergiczne, przeznaczone głównie dla niemowląt do 6 miesiąca życia, białka typu OPTI PRO HA, LC PUFA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), tauryna oraz nukleotydy, laktoza, stosunek białka serwatkowego do kazeiny wynosi 70/30 - 1 600 sztuk

2. Aluminii acetotartras - 2 400 sztuk

3. Apixabanum - 360 sztuk

4. Apixabanum - 360 sztuk

5. Acidum salicylicum + Flumetasonum - 300 sztuk.

6. Barii sulfas - 900 sztuk

7. Biperiden lactate - 200 sztuk

8. Bisacodylum - 2 200 sztuk

9. Bisoprololum - 4 320 sztuk

10. Cabergolinum - 600 sztuk

11. Calcitoninum salmonis - 1 800 sztuk

12. Cyanocobalaminum - 4 000 sztuk

13. Denotivirum - 180 sztuk

14. Dimeticonum - 50 sztuk

15. Fluocinoloni acetonidum - 50 sztuk

16. Glyceroli suppositoria - 1 100 sztuk

17. Glyceroli suppositoria* 2 g czopki 8 500 sztuk

18. 5 kropli zawiera: 1 miliard żywych komórek bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, Białko 0,6 mg Węglowodany 1 mg Tłuszcz 221 mg; produkt nie zawiera laktozy, bezglutenowy, przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci - 1 000 sztuk

19. Memantini hydrochloridum - 420 sztuk

20. Moxifloxacinum - 100 sztuk

21. Olanzapine - 1 800 sztuk

22. Olanzapinum 300 mg - 100 sztuk

23. Olanzapinum - 15 sztuk

24. Olej MCT, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, cyjanokobalamina - 300 sztuk

25. Promazini hydrochloridum - 2 100 sztuk

26. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania na skórę; erytromycyna, octan cynku - 40 sztuk

27. Rifaximinum - 25 200 sztuk

28. Sertralinum - 180 opakowań

29. Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum - 200 sztuk

30. Woda oczyszczona, glicerol, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, hialuronian sodu, octan chlorheksydyny - 400 sztuk

31. Zofenopril - 1 120 sztuk

32. Zofenopril - 1 120 sztuk

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 60
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Płynny elektrolizowany hydrożel aktywnego oxydantu, chlorek sodu, fluorokrzemian sodowo-magnezowy, fosforan sodu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy - 900 sztuk.

Léase:

Płynny elektrolizowany hydrożel aktywnego oxydantu, podchloryn sodu, kwas podchlorawy lub żel na rany o składzie: 97,34 % Aqua, 2,4 % Colloidal Silicate, 0,25 % Sodium Chloride, 0,005 % Sodium Hypochlorite, 0,005 % Hypochlorous Acid - 900 sztuk.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 63
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. 100 ml zawiera: 2 g chlorowodorku lidokainy, 250 mg glukonianu chlorheksydyny - 16 000 sztuk;

2. 100 ml zawiera: 2 g chlorowodorku lidokainy, 250 mg glukonianu chlorheksydyny - 12 000 sztuk;

Léase:

1. 100 gramów zawiera: 2 g chlorowodorku lidokainy, 250 g glukonianu chlorheksydyny - 16 000 sztuk;

2. 100 gramów zawiera: 2 g chlorowodorku lidokainy, 250 g glukonianu chlorheksydyny - 12 000 sztuk;

VII.2)Otras informaciones adicionales: