Suministros - 254949-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Equipamiento médico

2018/S 112-254949

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 077-171166)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polonia
Persona de contacto: Ewelina Tylec-Sojka
Teléfono: +48 322071645
Correo electrónico: zp@gczd.katowice.pl
Fax: +48 322071546
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gczd.katowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja, uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu oraz myjni endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej

Número de referencia: PN/26/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu: videogastroskopu, videokolonoskopu oraz myjni endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej w skład którego wchodzi:

I. Procesor – 2 sztuki;

II. Źródło światła – 2 sztuki;

III. Monitor A – 2 sztuki; Monitor B - 2 sztuki;

IV. Pompa płucząca – 2 sztuki;

V. Pompa insuflacyjna CO2 - 1 sztuka;

VI. Ssak endoskopowy – 2 sztuki;

VII. Wideogastroskop – 1 zestaw (wideogastroskop HDTV – 2 szt. oraz wideogastroskop pediatryczny – 1 szt.);

VIII. Wideokolonoskop – 1 zestaw (wideokolonoskop pediatryczny diagnostyczno-zabiegowy HDTV - 2 sztuki);

IX. Diatermia endoskopowa – 1 sztuka;

X. Myjnia Endoskopowa – 1 zestaw (myjnia dezynfektor – 2 sztuki);

XI. System archiwizacji wielostanowiskowy;

XII. Szafa na endoskopy – 1 sztuka;

XIII. Wózek do transportu endoskopów – 1 sztuka.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku – parametry techniczne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171166

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 05/07/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/07/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: