Suministros - 254960-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsko-Biała: Instrumentos quirúrgicos

2018/S 112-254960

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 105-239247)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko-Biała
43-300
Polonia
Persona de contacto: Malwina Kamińska
Teléfono: +48 334984162
Correo electrónico: zam.publiczne@onkologia.bielsko.pl
Fax: +48 334984044
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkologia.bielsko.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

Número de referencia: 14/D/2018/PN
II.1.2)Código CPV principal
33169000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ramach wyodrębnionych pakietów, specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239247

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 15
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

(...) pakiet zawiera 56 pozycji, które są szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Léase:

(...) pakiet zawiera 57 pozycji, które są szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Pakiet nr 15 - 4 700, 00 PLN.

Léase:

Pakiet nr 15 - 5 840,00 PLN.

VII.2)Otras informaciones adicionales: