TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254965-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Bytom: Artículos de papelería impresos, excepto formularios

2018/S 112-254965

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 103-234997)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polonia
Persona de contacto: Hanna Balcarek-Kubicz
Teléfono: +48 323513300
Correo electrónico: przetargi@srk.com.pl
Fax: +48 323513309
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.srk.com.pl

Dirección del perfil de comprador: www.srk.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018 r.: Część I - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posi(...)

Número de referencia: BZ/02/18
II.1.2)Código CPV principal
30199700
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.:

Część I - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk”

Część II - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-234997

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Część II.

1. Pracownicy Zamawiającego winni mieć możliwość otrzymania gorącego posiłku lub zamiennie artykułów spożywczych w postaci produktów spożywczych nadających się do spożycia po przygotowaniu – zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 232 Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

2. Bony żywieniowe winny być realizowane w miejscowościach na terenie województwa śląskiego, w co najmniej trzech placówkach i sklepach, które znajdują się w każdym z następujących miast: Katowice, Mysłowice, Tychy, Sosnowiec.

3. Wartość nominalna pojedynczych bonów będzie dopasowana do potrzeb Zamawiającego, a wysokość ewentualnej prowizji będzie obowiązywała w określonym stałym stosunku procentowym [%] od wartości nominalnej pojedynczych kuponów w całym okresie realizacji umowy.

4. Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy dostawę bonów żywieniowych o określonych, uzgodnionych nominałach (27,30 PLN w tym 1 x 21,00 PLN na posiłek oraz 6,30 PLN na mleko) na maksymalną łączna wartość 995 985,90 PLN. Wartość ta może być pomniejszona z uwagi na faktyczne zatrudnienie i absencje pracowników. Miesięczne dostawy będą wahać się w przedziale wartościowym od 99 099,00 PLN do 121 621,50 PLN w zależności od stanu zatrudnienia i absencji w danym miesiącu

Léase:

Część II.

1. Pracownicy Zamawiającego winni mieć możliwość otrzymania gorącego posiłku lub zamiennie artykułów spożywczych w postaci produktów spożywczych nadających się do spożycia po przygotowaniu – zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 232 Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

2. Bony żywieniowe winny być realizowane w miejscowościach na terenie województwa śląskiego, w co najmniej trzech placówkach i sklepach, które znajdują się w każdym z następujących miast: Katowice, Mysłowice, Tychy, Sosnowiec.

3. Wartość nominalna pojedynczych bonów będzie dopasowana do potrzeb Zamawiającego, a wysokość ewentualnej prowizji będzie obowiązywała w określonym stałym stosunku procentowym [%] od wartości nominalnej pojedynczych kuponów w całym okresie realizacji umowy.

4. Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy dostawę kuponów żywieniowych o określonych, uzgodnionych nominałach (w tym: 1 x 21,00 PLN na posiłek oraz 6,30 PLN na mleko, oraz 18,90 PLN dla pracowników SRK KWK „Wieczorek II” przejętych na podstawie art. 23’) maksymalną łączna wartość 995 985,90 PLN. Wartość ta może być pomniejszona z uwagi na faktyczne zatrudnienie i absencje pracowników. Miesięczne dostawy będą wahać się w przedziale wartościowym od 99 099,00 PLN do 121 621,50 PLN w zależności od stanu zatrudnienia i absencji w danym miesiącu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: