Servicios - 255185-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Finlandia-Tammela: Red de comunicaciones

2018/S 112-255185

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Tammelan kunta
0153179-4
Hakkapeliitantie 2
Tammela
31300
Finlandia
Persona de contacto: Jouni Karhe
Teléfono: +358 341201
Correo electrónico: jouni.karhe@tammela.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tammela.fi/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/tammela
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/tammela?id=187790&tpk=4d8f443e-2814-43f0-a91f-0fecfc311614
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tammelan kunnan tietoliikennepalvelut

II.1.2)Código CPV principal
32412000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Tammelan kunnalla on yli 15 toimipisteen muodostama lähiverkko, joka toimii Lounean omistaman kuitu- sekä kuparikaapeloinnin varassa. Omia kaapelointeja kunnalla ei ole. Tarkoituksena on ajanmukaistaa kunnan tietoliikenneverkko kokonaisuudessaan. Tietoliikennenopeuksia on tarpeen nostaa ja lähiverkon kytkimet sekä wlan-ratkaisu uusia. Tarjouspyynnön kohteena on sopimushinnoittelu, jolla tilaaja hankkii sopimuskauden ajan tarvitsemansa määrän tietoliikennepalveluja valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainitut volyymit sekä liikennenopeudet ovat suuntaa antavia eivätkä tilaajaa sitovia, tilattavat palvelut tarkentuvat käyttöönottovaiheessa. Muutamien toimipisteiden mahdollinen toiminnan loppuminen sekä tuleva koulukeskuksen remontti ja sen tarvitsemat väistötilat vaikuttavat volyymiin sopimuskauden aikana.

Tarjouspyyntö on jaettu kolmeen (3) eri osa-alueeseen. Kokonaishankinta tehdään yhdeltä (1) toimittajalta, tarjoajien on jätettävä tarjous kaikkiin kolmeen (3) osa-alueeseen.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

1, 2 ja 3

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lähiverkon tietoliikenneyhteydet

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32412000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
II.2.4)Descripción del contrato:

Toimipisteiden liityntäyhteydet lähiverkkoon, internet-yhteys, palomuuripalvelut, VPN-etätyöyhteydet sekä DHCP-palvelu. Hinnoittelu eri nopeusluokille, josta tilaaja voi vapaasti valita toimipisteiden lähiverkkoyhteyksille sekä internet-yhteydelle tilanteen mukaan tarvitsemansa nopeusluokan. Lisäksi uusien kuituliittymien hinnoittelu. Mikäli jonkin toimipisteen toiminta sopimuskauden aikana lakkaa, toimittaja sitoutuu lakkauttamaan ko. liittymän laskutuksen. Eri toimipisteet, niiden nykyiset nopeusluokat sekä suuntaa antava tavoitetila on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lähiverkon wlan-ratkaisu ja muut aktiivilaitteet sekä niiden ylläpitopalvelut

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32424000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI
II.2.4)Descripción del contrato:

Kunnan lähiverkossa olevien toimipisteiden kytkimet ja wlan-tukiasemat kuukausihinnoiteltuna palveluna sisältäen tarvittavan suunnittelun, asennukset, sekä ylläpito-, hallinta- ja valvontapalvelut. Toimipisteisiin toimitettavien aktiivilaitteiden tulee olla toimittajan laitteita, ja toimittaja vastaa niiden asennuksesta, testauksesta, hallinnasta ja ylläpidosta sekä rajapinnasta lähiverkkoon. Nykyinen langaton verkkoratkaisu on uusimisen tarpeessa. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien TVT-laitteiden käyttö on opetussuunnitelmaan kirjattu velvoite.

Hankittavan ratkaisun vaatimuksena on aikaansaada tarvittavat kunnan toimipisteet kattava luotettava, kapasiteetiltaan riittävä sekä turvallinen langaton lähiverkko. Kyseisen ratkaisun tulee taata langattoman verkon ehdoton toimivuus varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa, joissa aktiivisten langattoman verkon käyttäjien käyttäjämäärät liikkuvat kymmenissä sadoissa.

Liitteessä 1 on kuvattu nykyisten WLAN-tukiasemien määrät toimipisteittäin. Määrät antavat suuntaa myös tulevan ratkaisun mitoitukseen. Nykyisille tukiasemille ovat kaapeloinnit luonnollisesti olemassa, ja niitä pystyy pääosin hyödyntämään myös jatkossa.

Toimittajalla on oltava valmius mahdollisesti tarvittavien lisäkaapelointien tekemiseen, muutamassa kohteessa myös kuitukaapeloinnin rakentamiseen samassa pihapiirissä olevien erillisten rakennusten välille.

Ratkaisussa tulee ylimääräisenä haasteena huomioida lähiaikoina alkava, muutaman vuoden kestävä koulukeskuksen remonttivaihe sekä remontin aikana käytettävät väistötilat muissa toimipisteissä. Verkon tulee toimia remontin eri vaiheissa moitteettomasti tilanteen mukaan niissä tiloissa, jotka kulloinkin ovat koulukäytössä. Kytkimet ovat suurelta osin vanhoja ja porteiltaan 100 Mb:n tasoisia, ja ne on kauttaaltaan myös tarpeen korvata nykyaikaisilla laitteilla, joissa on riittävä kapasiteetti, sekä tarpeen mukaan myös poE-virransyöttö WLAN-tukiasemille. Liitteessä 1 on kuvattu toimipisteissä olevien nykyisten kytkimien määrät. Kytkimissä tulee olla toimipisteestä riippuen kunnan omat VLANit hallinto, opetus, vierailija sekä kulunvalvonta. Ulkopuolisista toimijoista Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) verkko on myös tuotu kunnan kytkimiin omana VLANina kunnan eri toimipisteissä työskentelevän FSHKY:n henkilöstön käyttöön. Hankittavan ratkaisun tulee tukea tätä mahdollisuutta jatkossakin. WLAN-tukiasemiin tarvitaan mahdollisen hallinta-VLANin lisäksi ainoastaan kunnan VLANit hallinto, opetus sekä vierailija.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Erilliset internet-yhteydet

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32412000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
II.2.4)Descripción del contrato:

Osa-alue 3 koskee kevyempiä ja kustannustehokkaampia laajakaistaratkaisuja toimipisteille, jotka eivät tarvitse yhteyttä kunnan lähiverkkoon, eivätkä erillisiä VLANeja.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden optiokauteen. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/08/2018
Hora local: 00:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/08/2018
Hora local: 00:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018