TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255894-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 112-255894

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 040-088302)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
ul. Tramwajowa 6
Łódź
90-132
Polonia
Persona de contacto: Monika Bogacka
Teléfono: +48 426721120
Correo electrónico: mbogacka@mpk.lodz.pl
Fax: +48 426721229
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpk.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Najem 46 sztuk autobusów niskopodłogowych (26 jednoczłonowych i 20 przegubowych) wraz z serwisem

Número de referencia: WZ-091-42/17
II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy w formie najmu na okres 10 lat 46 sztuk fabrycznie nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych (26 jednoczłonowych i 20 przegubowych), bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), spełniających wymagania określone w załącznikach nr 8A, 8B, 8C, 8D do SIWZ,

2) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów przez okres równy okresowi najmu, tj. 10 lat, zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowania przedmiotu najmu, stanowiącej załącznik 7B do SIWZ,

3) utrzymywanie przez Wykonawcę przedmiotu najmu w stanie przydatności do użytkowania przez cały okres najmu, które Wykonawca zlecać będzie Zamawiającemu na zasadach określonych w umowie serwisowania przedmiotu najmu, stanowiącej z

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 040-088302

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.6
En lugar de:

2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.6.2018 r. o godz. 11:00.

Léase:

2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20.6.2018 r. o godz. 11:00.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: