Suministros - 256007-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2018/S 112-256007

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, Wrocław 51-149, Polonia. Teléfono: +48 713957428. Fax: +48 713957428. Correo electrónico: ejanicka@szpital.wroc.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 14.4.2017, 2017/S 074-143597)

Objeto:
CPV:33141000

Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

Texto que se deberá añadir:

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 22 - Nazwa: Pozycja 22

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 3 000,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 2 440,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 23 - Nazwa: Pozycja 23

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 14 220,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 11 448,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 24 - Nazwa: Pozycja 24

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 675,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 457,50 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 26 - Nazwa: Pozycja 26

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 2 880,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 810,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 31 - Nazwa: Pozycja 31

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 1125,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 812,50 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 53 - Nazwa: Pozycja 53

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 42 900,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 15 600 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 61 - Nazwa: Pozycja 61

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 10 692,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 6 804,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 121 - Nazwa: Pozycja 121

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 340 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 15 920,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 131 - Nazwa: Pozycja 131

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 17 700 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 10 500,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 143 - Nazwa: Pozycja 143

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 6 900,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 4 344 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 48 – Nazwa: Pozycja 48

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4A

59-300 Lubin

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 136 500 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 52 000 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 67 – Nazwa: Pozycja 67

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4A

59-300 Lubin

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 9 750,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 3 225,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 74 – Nazwa: Pozycja 74

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4A

59-300 Lubin

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 14 625,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 5 785,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 75 – Nazwa: Pozycja 75

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.9.2017

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4A

59-300 Lubin

Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość:12 600,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 4 830,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie