Suministros - 256730-2020

03/06/2020    S106

Rumanía-Râmnicu Sărat: Equipamiento médico

2020/S 106-256730

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 093-221675)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Número de identificación fiscal: 2406871
Dirección postal: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Localidad: Râmnicu Sărat
Código NUTS: RO222 Buzău
Código postal: 125300
País: Rumania
Persona de contacto: Simona Cernea
Correo electrónico: achizitii@primariermsarat.ro
Teléfono: +40 238561946
Fax: +40 238561947
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariermsarat.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”

Número de referencia: 2406871/2020/1
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare echipamente şi dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”.

Valoarea estimata a achizitiei: 7 995 547,56 RON fără TVA.

Termenul de livrare a produselor este de trei luni de la emiterea ordinului de incepere a furnizarii produselor.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu sapte zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 093-221675

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 10/06/2020
Léase:
Fecha: 10/07/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 10/06/2020
Léase:
Fecha: 10/07/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 10/10/2020
Léase:
Fecha: 10/11/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: