Suministros - 258737-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Świerzawa: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 106-258737

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 096-231404)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Świerzawa
Dirección postal: pl. Wolności 60
Localidad: Świerzawa
Código NUTS: PL515 Jeleniogórski
Código postal: 59-540
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Grala
Correo electrónico: m.grala@swierzawa.pl
Teléfono: +48 757135360
Fax: +48 757135390
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.swierzawa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Świerzawa w ramach projektu „E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”

Número de referencia: INGK.271.4.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja);

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja);

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja);

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 096-231404

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

W ramach realizacji Zamówienia wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platformę Obsługi Klienta itp. oraz e-usługi na 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wdrożony system musi współpracować zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania – zakup i wdrożenie:

a) Platformy Obsługi Klienta (POK),

b) Portalu zgodnego z WCAG 2.0,

c) Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),

d) Systemu płatności elektronicznych,

e) Modernizacji BIP wraz z migracją danych,

f) Baz danych oraz oprogramowania koniecznych do świadczenia e-usług,

g) Brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi klienta,

h) Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

i) Integracji wykorzystywanych systemów dziedzinowych wraz z ich modernizacją i migracją danych,

j) Szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe np. automatyzację przepływu deklaracji podatkowych z platformy ePUAP, EZD do systemów podatkowych,

k) Platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzinowych,

l) Aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,

m) Platformy konsultacji społecznych,

n) Budżetu obywatelskiego,

o) E-rady,

p) Systemu informacji przestrzennego GIS z digitalizacją zbiorów w celu zasilenia systemu,

q) Systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych,

r) Systemu backupów biznesowych,

s) Modułów e-przedsiębiorca i e-tablica,

t) Aplikacji mobilnej do e-usługi dot. wywozu odpadów,

u) Sprzętu komputerowego i serwerowego (komputery stacjonarne 20 szt., laptopy 4 szt, skanery 3 szt., szafa serwerowa, serwer dziedzinowy, serwer do e-usług, klimatyzator, UPS z agregatem prądotwórczym, urządzenie UTM dla jednostek podległych, sprzęt do backupu danych),

v) Zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady (tablety 15 szt., projektor i ekran, bezprzewodowy system konferencyjny, zestaw do streamowania),

w) Szkolenia,

x) Testy bezpieczeństwa.

Na skutek realizacji niniejszej części zamówienia zostanie wdrożone 12 e-usług, w tym:

5 e-usług na poziomie 5 - Użytkownik ma możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika (formularze są częściowo uzupełnione). Usługa umożliwia dokonanie płatności przez internet oraz ma możliwość samodzielnego inicjowania kontaktu z klientem. Możliwość śledzenia stanu załatwienia sprawy.

1 e-usługa na poziomie 4 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki oraz dokonania płatności, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

4 e-usługi na poziomie 3 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

2 e-usługi na poziomie 1 - Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych informacji.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań na zasadach określonych w SIWZ.

Dodatkowo w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - dostawa 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Léase:

„E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”: w ramach realizacji Zamówienia wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platformę Obsługi Klienta itp. oraz e-usługi na 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wdrożony system musi współpracować zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania – zakup i wdrożenie:

a) Platformy Obsługi Klienta (POK),

b) portalu zgodnego z WCAG 2.0,

c) systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),

d) systemu płatności elektronicznych,

e) modernizacji BIP wraz z migracją danych,

f) baz danych oraz oprogramowania koniecznych do świadczenia e-usług,

g) brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi klienta,

h) punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

i) integracji wykorzystywanych systemów dziedzinowych wraz z ich modernizacją i migracją danych,

j) szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe np. automatyzację przepływu deklaracji podatkowych z platformy ePUAP, EZD do systemów podatkowych,

k) platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzinowych,

l) aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,

m) platformy konsultacji społecznych,

n) budżetu obywatelskiego,

o) E-rady,

p) systemu informacji przestrzennego GIS z digitalizacją zbiorów w celu zasilenia systemu,

q) systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych,

r) systemu backupów biznesowych,

s) modułów e-przedsiębiorca i e-tablica,

t) aplikacji mobilnej do e-usługi dot. wywozu odpadów,

u) sprzętu komputerowego i serwerowego (komputery stacjonarne 20 szt., laptopy 4 szt, skanery 3 szt., szafa serwerowa, serwer dziedzinowy, serwer do e-usług, klimatyzator, UPS z agregatem prądotwórczym, urządzenie UTM dla jednostek podległych, sprzęt do backupu danych),

v) zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady (tablety 15 szt., projektor i ekran, bezprzewodowy system konferencyjny, zestaw do streamowania),

w) szkolenia,

x) testy bezpieczeństwa.

Na skutek realizacji niniejszej części zamówienia zostanie wdrożone 12 e-usług, w tym:

5 e-usług na poziomie 5 - Użytkownik ma możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika (formularze są częściowo uzupełnione). Usługa umożliwia dokonanie płatności przez internet oraz ma możliwość samodzielnego inicjowania kontaktu z klientem. Możliwość śledzenia stanu załatwienia sprawy.

1 e-usługa na poziomie 4 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki oraz dokonania płatności, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

4 e-usługi na poziomie 3 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

2 e-usługi na poziomie 1 - Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych informacji.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy.Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań na zasadach określonych w SIWZ.

Dodatkowo w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” – dostawa 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędziszowa dostawa 1 komputera przenośnego.

Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja);

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja);

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja);

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Léase:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja),

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja),

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja),

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” oraz jednego komputera przenośnego w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędziszowa

VII.2)Otras informaciones adicionales: