Suministros - 258738-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Katowice: Equipo de vídeo y filmación

2019/S 106-258738

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 084-199070)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytucja Filmowa „Silesia-Film”
Número de identificación fiscal: 27665489700000
Dirección postal: ul. Górnicza 5
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-008
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Lazarowicz
Correo electrónico: przetargi@bs.katowice.pl
Teléfono: +48 322083875
Fax: +48 322083720
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.silesiafilm.com/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Número de referencia: DDB.201.5.2019
II.1.2)Código CPV principal
32321100 Equipo de vídeo y filmación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Zamówienie podzielono na cztery części w następujący sposób:

Część nr 1 – Dostawa i instalacja czyszczarki ultradźwiękowej do taśmy filmowej.

Część nr 2 – Dostawa i instalacja stołów przeglądowych do inspekcji taśmy filmowej oraz przewijarek do taśmy filmowej.

Część nr 3 – Dostawa i instalacja stanowisk do digitalizacji i obróbki cyfrowej.

Część nr 4 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej do przetwarzania danych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 084-199070

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 03/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 01/08/2019
Léase:
Fecha: 16/08/2019
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 03/06/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wykonawcy składają oferty na za pomocą Miniportalu UZP na skrzynkę ePUAP Pełnomocnika Zamawiającego czyli Biblioteki Śląskiej.

W polu „Podaj dane odbiorcy” należy wpisać Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice, woj. śląskie, adres skrzynki e-puap system uzupełni samodzielnie.