Suministros - 258808-2019

04/06/2019    S106

Česko-Ostrava: Vývoj programového vybavení

2019/S 106-258808

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 079-189345)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00635162
Poštovní adresa: Nemocniční 898/20A
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 728 80
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ivona Štefková
E-mail: stefkova@ecentre.cz
Tel.: +420 597075462
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mnof.cz/
Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/mnof

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Informační systémy pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o.

Spisové číslo: 00729
II.1.2)Hlavní kód CPV
72262000 Vývoj programového vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je modernizace (výměna stávajícího systému za nový) a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, elektronizace vizity apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a nové funkce v NIS. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří etap, definovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/05/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 079-189345

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/06/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/06/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: