Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 258839-2019

04/06/2019    S106

Finlandia-Helsinki: Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos

2019/S 106-258839

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 089-212762)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: KL-Kuntahankinnat Oy
Número de identificación fiscal: 2159215-6
Dirección postal: Toinen linja 14
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: 00530
País: Finlandia
Persona de contacto: Mikko Jungman
Correo electrónico: kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Teléfono: +358 97711
Fax: +358 97712333
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kuntahankinnat.fi
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: KL-Kuntahankinnat Oy
Número de identificación fiscal: 2159215-6
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
Correo electrónico: kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kuntahankinnat.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KLKH157 Esitystekniikka 2019

Número de referencia: KLKH157
II.1.2)Código CPV principal
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut eri puolella Suomea toimivien asiakkaiden puolesta. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä. Tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 089-212762

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 10/06/2019
Hora local: 15:00
Léase:
Fecha: 13/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 10/06/2019
Hora local: 15:05
Léase:
Fecha: 13/06/2019
Hora local: 09:05
VII.2)Otras informaciones adicionales:

2. Korjausilmoituksessa korjattu liitteet: liite 5 Hintalomake, liite 8 Palvelukuvaus esitystekniikan ratkaisu palveluna.

Korjattu liite 5 Hintalomake, kohta Projektorin seinäteline.

Korjattu liite 8 Palvelukuavaus esitystekniikan ratkaisut palveluna, kohta Sopimuksen päättyminen.